Careers

Alles begint hier

Open staan voor nieuwe ideeën, vertrouwen opbouwen, onophoudelijk innoveren en samen succes hebben: doe mee met het OVHcloud-avontuur!

We zoeken mensen die onze waarden delen. Samen streven we ernaar een open, veilige en betrouwbare cloud bereikbaar te maken voor iedereen. Wil je deelnemen aan dit avontuur? Doe dan met ons mee!

Afbeeldingen

Wij zorgen voor ons team

Ons team is de hoeksteen van ons DNA. Elke dag helpen we elkaar om samen voortgang te boeken. Wij streven ernaar je hoogwaardige werkomstandigheden te bieden in een prettige omgeving, waarin iedereen zich kan ontwikkelen op basis van zijn persoonlijke waarden en die van ons.

We zoeken naar talent daar waar het zich bevindt

We zoeken actief talent op, daar waar het zich bevindt. Alle leden van ons team hebben een zekere mate van flexibiliteit. Zelfs als we fysiek niet vlak bij elkaar zijn, kunnen we dankzij onze organisatie en onze tools voor werken op afstand effectief voortgang boeken. We spannen ons ook in om onze teams op te leiden, zodat iedereen in elke omgeving kan werken, ongeacht de kantoorlocatie of de tijdzone.

We zijn voorstanders van individuele carrières en competenties

We helpen de leden van ons team hun carrière bij ons verder te ontwikkelen. Dit traject kan verschillende vormen aannemen, omdat er talrijke interne mogelijkheden zijn. Om onze medewerk(st)ers in staat te stellen verder te groeien, spannen wij ons in om hen te helpen hun competenties te ontwikkelen. We willen dat elk teamlid zijn eigen uitdagingen aangaat en van het avontuur profiteert.

Wij maken de integratie van nieuw talent eenvoudiger

Ons doel is om iedereen de vrijheid te geven om zijn of haar ambities te verwezenlijken. Daarom hebben we een uitgebreid introductieprogramma opgezet, zodat nieuw talent gemakkelijk in ons team kan integreren. Wat ook je specialisme is, dit traject geeft je de sleutel tot het opbouwen van je netwerk. Je krijgt hiermee een overzicht van de verschillende afdelingen van het bedrijf en van je nieuwe werkomgeving. Onze banen staan open voor iedereen, ongeacht sociale afkomst, geloof, geslacht, handicap of leeftijd.

Ons bedrijf

We zijn de grootste Europese cloudprovider en zijn wereldwijd aanwezig. Ons doel is om iedereen veilige, betrouwbare en open cloudoplossingen te bieden. We leveren aan meer dan 1,6 miljoen klanten over de hele wereld services die zowel krachtig als betaalbaar zijn . Hiermee kunnen onze gebruik(st)ers hun gegevens beter beheren, beveiligen en uitbreiden.

Onze sociale betrokkenheid

Al meer dan 20 jaar streeft OVHcloud ernaar iedereen de vrijheid te geven om zijn of haar ambities te verwezenlijken.

Ons team vormt het middelpunt van ons DNA en OVHcloud is in de eerste plaats een avontuur van en voor mensen. Het is het verhaal van mensen die dezelfde waarden, dezelfde beroepsethiek, een gemeenschappelijk doel en het plezier in samenwerken delen. Bij OVHcloud komen werken betekent deelnemen aan een uitdaging: de Europese speler worden, die de reuzen van de cloud durft uit te dagen.

Oprechte overtuigingen verbinden ons als team. Ze brengen ons samen, zorgen voor solide relaties en geven richting aan alles wat we doen. Kortom, ze zijn de essentie van onze mentaliteit.

We durven anders te zijn, want er is geen uitgestippeld pad naar waar we naartoe willen. Er is gewoon een nieuwe wereld die we moeten opbouwen en verkennen. Onze visie blijft "Innovation for Freedom". Deel je deze waarden? Doe dan mee met het OVHcloud-avontuur!

Onze doelstelling

Digitale technologie omringt ons en verandert exponentieel snel. Het vormt en herdefinieert teamwerk, het functioneren van bedrijven, het openbaar bestuur en de banden tussen individuen.

Wij geloven dat deze ommekeer een geweldige kans biedt – voor de mensen die innoveren en ondernemen – om een open en betrouwbare cloud te creëren. Dit is een nieuwe vorm van vrijheid, gebaseerd op gegevens. Door voort te bouwen op open standaarden en door de rijkdom van ons ecosysteem te ontwikkelen, stellen we onze klanten in staat om het beste uit de cloud te halen.