Bijdragen

OVHcloud is een technologiebedrijf dat zich middenin de digitale revolutie bevindt

Het is voor ons van essentieel belang om met alle belanghebbenden over deze kwesties van gedachten te wisselen. OVHcloud neemt daarom volop deel aan het Franse en Europese ecosysteem om het publieke debat te stimuleren en hieraan bij te dragen. Zo verdedigen we onze visie op een betrouwbare, veilige en autonome cloud.

We luisteren altijd naar onze gebruikers, partners en belanghebbenden. Dankzij deze uitwisselingen bouwen we samen een innovatief model op basis van twee fundamentele waarden: openheid en transparantie. We wisselen ook van gedachten met publieke spelers en de verschillende brancheorganisaties. OVHcloud is bijvoorbeeld actief bij representatieve structuren op het gebied van de cloud (CISPE op Europees niveau en Eurocloud in Frankrijk), maar ook in de digitale (Syntec Digitale) en de ondernemingssector (METI en France Digitale).

We zijn lid geworden van de vereniging Point of Contact. Hierdoor kunnen wij illegale en schadelijke inhoud nog beter bestrijden. Om meer deel te nemen aan het publieke debat, heeft OVHcloud ervoor gekozen om deel te nemen aan de denktank Digital Renaissance.