Michel Paulin CEO OVHcloud

Michel Paulin - CEO

Michel Paulin pracował głównie w branżach IT, telekomunikacyjnej i internetowej. Był prezesem zarządu Neuf Cegetel, którą wprowadził na giełdę, Méditel (obecnie Orange Maroko) i SFR. Jego nominacja na to stanowisko jest częścią nowego etapu rozwoju OVHcloud. Michel czuwa nad wdrożeniem planu strategicznego Smart Cloud, mającego na celu umocnienie pozycji OVHcloud jako alternatywnego lidera w sektorze chmury.