Wkład innych podmiotów

OVHcloud jest firmą technologiczną w sercu rewolucji cyfrowej

W związku z tym ważne jest, abyśmy rozpoczęli dialog na ten temat ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. OVHcloud jest zatem w pełni zaangażowana w ekosystem francuski i europejski, aby wspierać debatę publiczną i przyczyniać się do niej w celu obrony naszej wizji chmury, stanowiącej zaufaną, bezpieczną i autonomiczną przestrzeń.

Zgodnie z naszym podejściem zawsze słuchamy naszych użytkowników, partnerów i zainteresowanych stron, aby wymieniać poglądy i wspólnie budować innowacyjny model oparty na podstawowych wartościach otwartości i przejrzystości. Prowadzimy dialog z podmiotami publicznymi oraz wszystkimi sektorowymi i ogólnymi organizacjami zawodowymi. OVHcloud jest wobec tego obecna w organizacjach branżowych reprezentujących sektor chmury, CISPE na poziomie europejskim, Eurocloud we Francji, ale także w sektorze cyfrowym, takim jak Syntec Numérique oraz w sektorze przedsiębiorczości, gdzie współpracujemy z METI i France Digitale.

Dołączyliśmy również do stowarzyszenia Point de Contact, aby zaangażować się bardziej w walkę z nielegalnymi i szkodliwymi treściami. Chcąc pełniej uczestniczyć w debacie publicznej, OVHcloud postanowiła dołączyć do think tanku Renaissance Numérique.