Cristina Guttuso

Cristina Guttuso - Chief Legal Officer

Cristina Guttuso bekleedde 25 jaar belangrijke juridische functies bij enkele van de grootste telecom- en computerconcerns ter wereld, zoals Oracle, Nokia en Microsoft, met werkervaring in diverse Europese landen. In haar rol is zij verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van het juridische beleid en het corporate beleid om de leidende positie van OVHcloud in cloud computing te consolideren door unieke, vertrouwde oplossingen te bieden die de Europese waarden van billijkheid, openheid en gegevenssoevereiniteit eerbiedigen.

Verwante personen

Yann Leca - EVP, Chief Financial Officer

François Sterin- EVP, Chief Industrial Officer