Toeleveringsketen

Duurzaamheid integreren in onze toeleveringsketen

Vanaf het begin heeft OVHcloud de principes van de circulaire economie toegepast op onze toeleveringsketen. Zo konden we oplossingen aanbieden die minder energie verbruiken. We waren ook in staat producten beter te recyclen, waarmee we onze belangrijkste onderdelen een tweede of zelfs derde leven gaven. Zo’n aanpak is uniek in deze markt.
Onze servers zijn zo ontworpen dat ze volledig gedemonteerd kunnen worden. Ze zijn uitgerust met speciale onderdelen die gemakkelijk hergebruikt, gerecycled en gerepareerd kunnen worden. Bovendien wordt elke server in een van onze twee fabrieken in Canada en Frankrijk gebouwd.
Onze datacenters - voornamelijk gerenoveerde gebouwen - zijn ontworpen om een langere levensduur te hebben. Ze bevatten onze eigen infrastructuur, ontwikkeld door onze teams. Hierdoor kunnen we onze oplossingen nog beter monitoren en repareren.

De kracht van OVHcloud is haar veelzijdige expertise. We beheersen al onze productiestappen, van het snijden van de plaat voor het maken van arrays tot het opleveren van servers voor onze klanten.
Doordat we elk onderdeel van de productieketen onder controle hebben, kunnen we al onze apparatuur kiezen en verifiëren, zelfs de kleinste onderdelen, terwijl we tegelijkertijd aanzienlijke schaalvoordelen realiseren. Maar een dergelijke controle zorgt er vooral voor dat we snel kunnen reageren. Wanneer een klant de rekenkracht of het geheugen van zijn server wil verhogen, kan dit op bepaalde reeksen in realtime gebeuren. Onze datacentertechnici kunnen direct de machine veranderen. U hoeft niet te wachten tot een dienstverlener deze actie aan zijn planning heeft toegevoegd. Dit is een van de grote voordelen van OVHcloud: onze teams kunnen zeer snel reageren.

Met ons geïntegreerde model kunnen we een omgekeerde toeleveringsketen ontwikkelen.

Ontwerp

Wij ontwerpen en produceren onze eigen servers, uitsluitend op basis van geselecteerde onderdelen.

Onderhoud

We ontwikkelen onze infrastructuur om aan de behoeften van onze community te blijven voldoen. Door onze upgradecyclus kunnen we ook de levensduur van onze datacenters verlengen: servers, voeding, koeling, netwerk...

Herverdeling

We wijzen servers van het ene datacenter aan het andere toe om aan de behoeften van onze gebruik(st)ers te voldoen. Dit voorkomt dat er onnodig nieuwe machines worden geproduceerd.

Tests

Elk onderdeel wordt in onze fabrieken getest om te bepalen hoe dit het best kan worden hergebruikt. Ons R&D-team innoveert voortdurend om nieuwe generaties industriële oplossingen te creëren (koeling, infrastructuur, constructie van gebouwen).

Hergebruik

We kunnen de levensduur van onze infrastructuren, servers en componenten verlengen door ze te hergebruiken. We hanteren dezelfde denkwijze als het gaat om de bouw van onze datacenters. Daarnaast ontwikkelen we ons netwerk van wederverkopers om overtollige onderdelen een tweede leven te bieden.

Recycling

Alle onbruikbare onderdelen worden naar gecertificeerde partners verzonden om nieuwe grondstoffenbronnen te creëren.

Duurzaam inkopen

Inkoop vervult een belangrijke rol. Onze inkopers (m/v) moeten zo goed mogelijk aan de vraag van het bedrijf voldoen. We zijn ons er ook van bewust dat we ons niet op een eiland bevinden: onze activiteiten zijn van invloed op de samenleving en met name op de lokale economie en het milieu.

OVHcloud geeft de voorkeur aan samenwerking met haar leveranciers (m/v) in plaats van alleen maar te onderhandelen, omdat we samen meer kunnen bereiken. Bij het samenstellen van onze servers, datacenters en netwerken zorgt deze strategie ervoor dat we samen met onze partners continu kunnen verbeteren.

Voor OVHcloud is het – als vooraanstaande speler van de cloud – belangrijk haar activiteiten op een verantwoordelijke manier te managen. Naast ons ethische handvest vragen we onze leveranciers (m/v) ook om een gedragscode te ondertekenen. Hierdoor worden ze geacht een verantwoordelijke en alomvattende aanpak van conformiteitskwesties te implementeren.

Naleving van ethische, sociale en milieuregels en -beginselen maakt integraal deel uit van de ontwikkeling van OVHcloud. Dit weerspiegelt zich in onze bedrijfsvoering en onze zakelijke activiteiten. Wij steunen de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties en de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Het is belangrijk dat de verschillende belanghebbenden waarmee wij interageren, met name onze leveranciers (m/v), een soortgelijke aanpak volgen. Deze partners moeten zich enerzijds houden aan de wet- en regelgeving die voor elk land van toepassing is, maar anderzijds ook aan een aantal fundamentele regels en beginselen die in onze gedragscode zijn opgenomen.

Resources

397.77 KB pdf

Gedragscode voor partners