Onze milieu-impact op elk niveau controleren

Als wereldwijde provider van infrastructuur bouwen we onze eigen servers en datacenters. We onderhouden ook goede betrekkingen met onze partners en met de belangrijkste technologiebedrijven in ons ecosysteem. Zo optimaliseren we onze industrialisatieprocessen en hebben we onze milieu-impact op elk niveau onder controle.

Ons doel is anders te denken en anders te handelen om de status quo te veranderen. Onze technici spannen zich in de volgende generatie van de cloud uit te vinden, terwijl ze ook rekening houden met de impact van onze activiteiten. Daarom bieden we oplossingen die niet alleen toegankelijk en betaalbaar zijn, maar ook energiezuinig en met een lage CO2-uitstoot. Elk onderdeel wordt zorgvuldig geselecteerd, elke productiestap wordt minutieus uitgevoerd en er wordt nauwgezet rekening gehouden met de behoeften van onze klanten. Met deze aanpak maken we de volgende generatie services zo duurzaam mogelijk.

 

We werken nauw samen met onze technologiepartners om problemen op het gebied van stabiliteit, prestaties, efficiëntie en duurzaamheid op te lossen. In het kader van dit streven kunnen we onze wereldwijde milieu-impact nauwkeurig beoordelen. Naast de uitstoot van broeikasgassen houden we ook rekening met het beheer van energie, water, afval en transport.

Belangrijkste milieu-indicatoren

Power Usage Effectiveness (PUE)

Dit is een maat voor de efficiëntie van het datacenter. Hoe beter de site presteert, hoe dichter de score bij 1 ligt.

Water Usage Effectiveness (WUE)

Dit evalueert het watergebruik voor datacenteractiviteiten.

Carbon Usage Effectiveness (CUE)

Dit kwantificeert de koolstofintensiteit in het datacenter.

Renewable Energy Factor (REF)

Dit bepaalt het percentage hernieuwbare energie in het datacenter.

Verhouding van hergebruikte onderdelen

Dit geeft aan dat van de 100 gebruikte componenten er 20,9 gereconditioneerd zijn.

Onze uitstoot verminderen is essentieel...

Met ons milieubeleid hebben we ambitieuze doelen gesteld voor de komende jaren. Omdat we ons bewust zijn van de impact van IT op het ecosysteem, streven we ernaar deze impact bij elke fase van de levenscyclus van onze servers te verlagen.

Hernieuwbare energie

100 % hernieuwbare energie gebruiken in 2025 (77% in 2020).

Levensduur

De levensduur van onze servers verlengen met gerenoveerde reeksen en tegelijkertijd het hergebruik van onderdelen verbeteren (20,9% in 2020).

Meten

Onze effectiviteit controleren en resultaten delen met internationale indicatoren, zoals PUE, WUE en CUE.

Transport

Zich inspannen om goederen met een lage koolstofuitstoot te transporteren

Afvalbeheer

Het doel van “geen afval naar de stortplaats” bereiken in onze productiecentra in 2030.

... naar koolstofneutraliteit

Onze impact verminderen zal niet genoeg zijn. We gaan verder, om een stap te zetten naar nul netto-emissies. Om dit te bereiken, verplichten we ons tot het volgende:

Certificeringen

Standaardcertificeringen krijgen, zoals ISO 50001 (energiebeheer) en ISO 14001 (milieubeheer).

Koolstofafvang

Een programma voor koolstofafvang, equivalent aan de Scope 1- en Scope 2-categorieën, opzetten voor 2025 en dit vervolgens voor 2030 uitbreiden tot de Scope 3-categorieën.

Klantgerichte benadering

Onze klanten voor 2025 in staat stellen om realtime informatie te verkrijgen over de energie-impact van al onze cloudservices.

Nieuwste documenten

271.88 KB pdf

Koolstofbalans van 2020

Dit document bevat een uittreksel uit onze laatste koolstofbalans voor het fiscale jaar 2020.

1.95 MB pdf
2021-05-01

Environmental Policy

This environmental policy aims at writing down what is a core part of OVHcloud DNA: Sustainability

789.03 KB pdf
2021-10-18

Energy Policy

OVHcloud commits to increasing efficiency of energy management in a continuous process of improvement and optimization, for our Datacenters operated worldwide.

Milieu

2021: Climate Neutral Data Centre Pact

In januari 2021 nam OVHcloud deel aan de lancering van het Climate Neutral Data Centre Pact. Dit initiatief, dat sinds de oprichting door de Europese Commissie wordt gesteund, heeft als doel dat datacenters voor 2030 klimaatneutraal zijn.
 
In dit verband zetten datacenterbeheerders en brancheorganisaties zich in voor de Europese Green Deal. Dit pakket maatregelen is met name gericht op een ambitieuze vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (Europese Klimaatwet), teneinde Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken.

Zero Carbon Committed Initiative van VMware

OVHcloud is er trots op deel uit te maken van het VMware Zero Carbon Committed Initiative. Dit initiatief is erop gericht de CO2-voetafdruk van de activiteiten van datacenters te verkleinen, door efficiënt en productief gebruik te maken van IT-infrastructuur en hernieuwbare energie te gebruiken. Met dit initiatief wordt OVHcloud geïdentificeerd als een betrouwbare duurzaamheidspartner met op elkaar afgestemde doelstellingen voor het koolwaterstofvrij maken: OVHcloud verlaagt de impact van zijn digitale activiteiten over de hele wereld.