Onze milieu-impact bij elke stap beheersen

Als wereldwijde infrastructuurprovider bouwen we onze eigen servers en datacenters. Dit betekent dat we duurzaamheid al meer dan 20 jaar in ons bedrijfsmodel en onze werkwijzen hebben kunnen integreren: We hebben ons industriële model in 2002 geïntegreerd om onze rechtstreekse impacts beter te kunnen controleren en we gebruiken sinds 2003 onze eigen waterkoelingstechnologie om het energieverbruik van onze servers te optimaliseren. Hierdoor kunnen we onze datacenters zonder airconditioning exploiteren en daardoor ons energieverbruik verminderen. We ontwerpen onze servers zodat de componenten gemakkelijk gerefurbisht kunnen worden.

Digitale informatie neemt vandaag de dag een centrale plaats in in ons zakelijke en persoonlijke bestaan. Om de digitalisering van al onze bezigheden te kunnen bijbenen, groeit de cloud alsmaar sneller. Geheel volgens onze waarden en ons DNA lopen we voorop in duurzame innovatie. We willen bijdragen aan de algehele transformatie van de sector door middel van duurzamere werkwijzen en toepassingen, door de impact te minimaliseren die samenhangt met de exploitatie van onze datacenters en de werking van onze servers en door grondstoffen zorgvuldig te gebruiken.

Digitale technologie is nu verantwoordelijk voor 3 tot 4 % van de wereldwijde broeikasgasemissies [1]. Binnen deze significante impact vertegenwoordigt de cloud momenteel 15% [2]. Men denkt vaak dat de milieu-impact van de cloud vooral te wijten is aan gebruik (downstream), maar het grootste deel van de voetafdruk wordt in werkelijkheid veroorzaakt door de productie van componenten en servers (upstream). Voor OVHcloud vertegenwoordigen IT-onderdelen 46% van onze totale footprint. Daarna komt elektriciteit, die nodig is voor de werking van onze datacenters (38% van onze totale voetafdruk).

[1] ARCEP, 2022
[2] Green IT, Empreinte environnementale du numérique mondial, 2019

Transparant zijn

We demonteren 100% van onze servers en testen de onderdelen strikt om ze een tweede leven te geven, in een circuit of door externe recycling en hergebruik. Het gebruik van gereviseerde componenten in onze servers stelt ons in staat de levensduur ervan te verlengen tot een gemiddelde duur van 4,5 jaar en maximaal 9 jaar. Zo voorkomen we een deel van de aan productie gelieerde koolstofemissies. Bovendien zijn 24 van onze 33 datacenters gesaneerde gebouwen.

Door transparant te zijn over onze milieudoelen en prestaties willen we onze klanten en partners in staat stellen het volledige potentieel van een duurzame cloud te benutten en vanuit een operationeel standpunt een voorbeeld van best practices te zijn. We lopen niet alleen voorop in deze wereldwijde uitdaging voor de cloudsector; we dragen ook bij aan de belangrijkste initiatieven en we bundelen de drijvende krachten van ons ecosysteem.

Als onderdeel van onze verplichtingen communiceren we over onze volledige milieu-impact, niet alleen in termen van broeikasgasemissies, maar ook over zaken als energie, water, afval en transportbeheer. Sinds 2017 delen we ook onze koolstofvoetafdruk.

Belangrijkste milieu-indicatoren 2022

Power Usage Effectiveness (effectiviteit energieverbruik)

PUE meet de efficiëntie van een datacenter. De PUE van een efficiënt datacenter gaat richting 1.

Water Usage Effectiveness (effectiviteit watergebruik)

WUE meet het watergebruik voor de exploitatie van een datacenter.

Carbon Usage Effectiveness (effectiviteit koolstofgebruik)

CUE meet de koolstofintensiteit van het datacenter.

Renewable Energy Factor (hernieuwbare energiefactor)

REF meet de mate van hernieuwbare energie in onze datacenters.

Reused components ratio (verhouding hergebruikte onderdelen)

Deze verhouding geeft aan dat op 100 onderdelen er 34 gerefurbisht zijn.

Verplichtingen aangaan

Certificaten

Krijg standaardcertificeringen zoals ISO 50001 (energiebeheer) en ISO 14001 (milieubeheer)

Koolstofafvang

Verplichting tot een koolstofafvangprogramma, gelijkwaardig aan Scope 1 & 2 tegen 2025, en voor alle drie de bereiken tegen 2030, als een stap in de richting van netto nul emissies

Klantgericht

Maakt het tegen 2025 voor onze klanten mogelijk om realtime informatie te monitoren over de energie-impact van al onze cloudservices, zelfs op het niveau van een virtual machine (VM) op Public Cloud

Onze laatste verslagen

9.05 MB pdf

Déclaration de Performance Extra Financière (DPEF)

2.42 MB pdf

Milieubeleid

Dit milieubeleid legt op schrift vast wat een essentieel onderdeel van het DNA van OVHcloud is: Duurzaamheid

271.88 KB pdf

Inzichten koolstofbalans boekjaar 20

Dit document bevat een uittreksel van onze laatste koolstofbalans voor het belastingjaar 2020.

789.03 KB pdf

Energiebeleid

OVHcloud verplicht zich voor onze Datacenters over de hele wereld tot het verhogen van de efficiëntie van energiebeheer middels een continu proces van verbeteren en optimaliseren.

2.93 MB pdf

Datacenters et cloud : 4 stratégies pour un écosystème numérique responsable et durable

Ce livre blanc examine les stratégies à mettre en œuvre pour réduire l’empreinte environnementale des TIC, en prenant pour base de réflexion les actions menées par OVHcloud dans ses propres datacenters et à l’échelle de l’écosystème numérique dans son ensemble.

Milieu

2021: Climate Neutral Data Center Pact (klimaatneutraal datacenterpact)

In januari 2021 nam OVHcloud deel aan de lancering van het Climate Neutral Data Center Pact. Het Pact, dat sinds de oprichting door de Europese Commissie wordt ondersteund, is een belangrijk initiatief om ervoor te zorgen dat datacenters in 2030 klimaatneutraal zijn.

 

Exploitanten van datacenters en brancheorganisaties zetten zich in voor de Europese Green Deal, willen de ambitieuze broeikasgasreductie van de klimaatwet realiseren en zetten technologie en digitalisering in om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Om ervoor te zorgen dat datacenters een integraal onderdeel van de duurzame toekomst van Europa vormen, verplichten exploitanten en brancheorganisaties zich tot acties om deze tegen 2030 klimaatneutraal te maken.

VMware Zero Carbon Committed Initiative

OVHcloud is er trots op lid te zijn van het VMware Zero Carbon Committed-initiatief. Dit initiatief is gericht op het verminderen van de koolstofvoetafdruk van datacenteractiviteiten, met een efficiënt en productief gebruik van IT-infrastructuur en het gebruik van hernieuwbare energie. Door dit initiatief wordt OVHcloud gezien als een vertrouwde duurzaamheidspartner met op elkaar afgestemde doelen voor koolstofarm maken: OVHcloud zorgt ervoor dat haar digitale activiteiten over de hele wereld een lagere impact zullen hebben.