Onze milieu-impact bij elke stap beheersen

Als wereldwijde infrastructuurprovider bouwen we onze eigen servers en datacenters.
We onderhouden ook goede langetermijnrelaties met onze leveranciers en de vooraanstaande technologiebedrijven in het ecosysteem om onze industrialisatieprocessen te optimaliseren en onze milieu-impact altijd te beheersen.

Ons doel is anders te denken en te handelen om de status quo te veranderen. Onze ingenieurs werken hard om de volgende generaties van de cloud uit te vinden. Bij OVHcloud zijn we ons bewust van de effecten van onze activiteiten. Daarom zijn we bereid oplossingen te bieden die niet alleen toegankelijk en betaalbaar zijn, maar ook zuinig en koolstofarm. Elk onderdeel wordt zorgvuldig geselecteerd, elke fase van de productie wordt grondig uitgevoerd en er wordt rekening gehouden met de behoeften van de klant om de volgende generatie diensten zo duurzaam mogelijk te maken.

We werken nauw samen met onze technologieleveranciers om kwesties als stabiliteit, prestaties, efficiëntie en levensduur aan te pakken. Als onderdeel van deze verbintenis zijn we in staat om onze totale milieu-impact te beschrijven, niet alleen in termen van broeikasgasemissies (BKG), maar ook voor het beheer van energie, water, afval en transport – allemaal zeer precies.

Belangrijke milieu-indicatoren 2021

Power Usage Effectiveness (effectiviteit energieverbruik)

PUE meet de efficiëntie van een datacenter. De PUE van een efficiënt datacenter gaat richting 1.

Water Usage Effectiveness (effectiviteit watergebruik)

WUE meet het watergebruik voor de exploitatie van een datacenter.

Carbon Usage Effectiveness (effectiviteit koolstofgebruik)

CUE meet de koolstofintensiteit van het datacenter.

Renewable Energy Factor (hernieuwbare energiefactor)

REF meet de mate van hernieuwbare energie in onze datacenters.

Reused components ratio (verhouding hergebruikte onderdelen)

Deze verhouding geeft aan dat op 100 onderdelen er 34 gerefurbisht zijn.

Onze emissies reduceren, een belangrijke stap…

Naast ons milieubeleid hebben we ambitieuze doelstellingen voor de komende jaren. Omdat we ons bewust zijn van de milieueffecten van de digitale wereld, zijn we vastbesloten om deze effecten (reduceerbare emissies) te verminderen bij elke fase in de levenscyclus van onze servers.

Hernieuwbare energie

Gebruik 100% hernieuwbare energie tegen 2025 (78% in 2021)

Levensduur

Verleng de levensduur van onze servers door middel van gereviseerde reeksen en verbeter tegelijkertijd de ratio voor hergebruik van onderdelen (34% in 2021)

Meten

Bewaak onze efficiëntie en deel de resultaten via internationale indicatoren, zoals PUE, WUE en CUE

Vracht

Verbintenis voor interne koolstofarme vracht

Afvalbeheer

Realiseer tegen 2025 nul afval vanuit onze productiecentra naar stortplaatsen

... naar koolstofneutraliteit

Het is echter niet voldoende om onze impact te verminderen. We gaan verder en zetten een stap in de richting van netto nul emissies. Dit wordt gerealiseerd door middel van de volgende belangrijke verbintenissen:

Certificaten

Krijg standaardcertificeringen zoals ISO 50001 (energiebeheer) en ISO 14001 (milieubeheer)

Koolstofafvang

Verplichting tot een koolstofafvangprogramma, gelijkwaardig aan Scope 1 & 2 tegen 2025, en voor alle drie de bereiken tegen 2030, als een stap in de richting van netto nul emissies

Klantgericht

Maakt het tegen 2025 voor onze klanten mogelijk om realtime informatie te monitoren over de energie-impact van al onze cloudservices, zelfs op het niveau van een virtual machine (VM) op Public Cloud

Onze laatste verslagen

271.88 KB pdf
2020-02-01

Inzichten koolstofbalans boekjaar 20

Dit document bevat een uittreksel van onze laatste koolstofbalans voor het belastingjaar 2020.

2.42 MB pdf
2022-02-01

Milieubeleid

Dit milieubeleid legt op schrift vast wat een essentieel onderdeel van het DNA van OVHcloud is: Duurzaamheid

789.03 KB pdf
2021-10-18

Energiebeleid

OVHcloud verplicht zich voor onze Datacenters over de hele wereld tot het verhogen van de efficiëntie van energiebeheer middels een continu proces van verbeteren en optimaliseren.

2.93 MB pdf
2022-10-21

Datacenters et cloud : 4 stratégies pour un écosystème numérique responsable et durable

Ce livre blanc examine les stratégies à mettre en œuvre pour réduire l’empreinte environnementale des TIC, en prenant pour base de réflexion les actions menées par OVHcloud dans ses propres datacenters et à l’échelle de l’écosystème numérique dans son ensemble.

Milieu

2021: Climate Neutral Data Center Pact (klimaatneutraal datacenterpact)

In januari 2021 nam OVHcloud deel aan de lancering van het Climate Neutral Data Center Pact. Het Pact, dat sinds de oprichting door de Europese Commissie wordt ondersteund, is een belangrijk initiatief om ervoor te zorgen dat datacenters in 2030 klimaatneutraal zijn.

 

Exploitanten van datacenters en brancheorganisaties zetten zich in voor de Europese Green Deal, willen de ambitieuze broeikasgasreductie van de klimaatwet realiseren en zetten technologie en digitalisering in om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Om ervoor te zorgen dat datacenters een integraal onderdeel van de duurzame toekomst van Europa vormen, verplichten exploitanten en brancheorganisaties zich tot acties om deze tegen 2030 klimaatneutraal te maken.

VMware Zero Carbon Committed Initiative

OVHcloud is er trots op lid te zijn van het VMware Zero Carbon Committed-initiatief. Dit initiatief is gericht op het verminderen van de koolstofvoetafdruk van datacenteractiviteiten, met een efficiënt en productief gebruik van IT-infrastructuur en het gebruik van hernieuwbare energie. Door dit initiatief wordt OVHcloud gezien als een vertrouwde duurzaamheidspartner met op elkaar afgestemde doelen voor koolstofarm maken: OVHcloud zorgt ervoor dat haar digitale activiteiten over de hele wereld een lagere impact zullen hebben.