Open Innovatie

Iedereen helpen vrij te innoveren

We bouwen een open, veilige en betrouwbare cloud. Dit maakt innovatie voor iedereen toegankelijk en is ook eerlijker en verantwoordelijker.

Samenwerken

Bij OVHcloud willen we iedereen helpen om vrij te innoveren door middel van onze open cloud. Hiervoor hebben we een ecosysteem van klanten en partners bijeengebracht die onze transparante, reversibele en interoperabele oplossingen gebruiken. Onze cloud berust op onze interne expertise en combineert onze industriële innovaties met ons vermogen om betrouwbare services te implementeren.

Samenwerking is hierbij van essentieel belang. Daarom vertrouwen we op onze IT-partners, op de leden van ons ecosysteem en op de verkopers en verkoopsters van onze Marketplace. Allen dragen hun eigen toegevoegde waarde bij op het gebied van advies, ondersteuning, technologische bouwstenen of pakketoplossingen.

In 2020 gingen we zelfs nog verder door lid te worden van het Open Invention Network (OIN).

In het kader van dit fonds voor intellectuele eigendom, dat internationale bedrijven bijeenbrengt, stellen we onze Linux-octrooien beschikbaar om dit opensource-besturingssysteem te beschermen tegen gerechtelijke stappen. We verlenen gratis licenties voor onze octrooien, net als alle andere leden doen. Door al onze softwarepatenten te delen, verdedigen we de waarden van open source nog beter en beschermen we een gemeenschappelijk goed.

Tot slot willen wij, als een van de oprichters van GAIA-X, innovatie en samenwerking stimuleren om een open, transparant en interoperabel Europees digitaal ecosysteem op te bouwen.

Industrialiseren

Om waarde te creëren voor onze klanten ontwerpen we voortdurend nieuwe industriële oplossingen. Deze zijn steeds slimmer, zuiniger en milieuvriendelijker.

We optimaliseren voortdurend onze energie- en koelingssystemen. We hebben bijvoorbeeld watercooling snel geïndustrialiseerd. En zoals bij veel van onze innovaties, hebben we de dingen die al goed werkten, omgezet en aangepast (in dit geval, het gebruik van de warmteoverdrachtseigenschappen van water om computers te koelen). Hierdoor kunnen we onze eigen datacenteroplossingen creëren en verder innoveren.

Sinds 2001 ontwikkelen we als onderdeel van ons Product Hacking-initiatief ook zelf de hardware-architectuur van onze servers door onderdelen te selecteren of te ontwikkelen. Met dit "Made in OVHcloud"-ontwerp optimaliseren we voortdurend de effectiviteit van onze Bare Metal Cloud, die op zijn beurt de prestaties ondersteunt van onze Hosted Private Cloud-, Public Cloud- en Web Cloud-reeksen.

Veel innovaties, zowel op onze infrastructuur als op onze servers, geven ons ook de mogelijkheid onze kosten te verlagen. Daardoor kunnen we de beste prijs-prestatieverhouding bieden. Deze essentiële onderscheidende factor stelt ons in staat om de vooraanstaande Europese cloudprovider met een wereldwijde aanwezigheid te worden.

Softwareonafhankelijkheid garanderen

We ontwikkelen altijd oplossingen die volgens marktstandaarden werken, in nauwe samenwerking met VMware, Veeam, Zerto en vele andere partners. Doordat onze klantenkring deze standaarden vaak kent, kunnen zij ze ook gebruiken.

Bovendien zijn onze oplossingen voornamelijk gebaseerd op opensourcetechnologie. We hebben altijd gekozen voor open en collaboratief ontwikkelen. Hierdoor heeft ons ecosysteem toegang tot de broncode van softwareoplossingen of -componenten, die we regelmatig op GitHub publiceren. We openen ook een groot aantal van onze projecten voor de opensource-community, waaronder de Bastion-beveiligingsinfrastructuur, de Kubernetes-operator voor Harbor, en de Erlenmeyer- en Catalyst-tools voor TSDB's.

We zijn nu lid van diverse community’s, waaronder de Linux Foundation (2018) en de Cloud Native Computing Foundation (2019). Daarom zijn de door ons ontwikkelde producten nooit blootgesteld aan lobbyproblemen. Ze worden vooral bepaald door onafhankelijke bijdragen of door stichtingen die betrokken zijn bij open source.

Onze actieve deelname aan opensource-community’s verzekert onze gebruik(st)ers van transparantie, reversibiliteit en interoperabiliteit van onze cloud-oplossingen.

Patent Pledge: onze belofte om te delen

In 2011 hebben we vanwege onze sterke internationale expansie onze eerste octrooien aangevraagd, vooral op het gebied van hardware. Vanaf 2017, toen onze expertise steeds meer groeide, zijn we begonnen met het aanvragen van octrooien in veel meer sectoren. Ons doel is om ons intellectuele eigendom te doen gelden, zodat andere bedrijven onze industriële innovaties niet overnemen. Deze strategie is duidelijk defensief, nu onze innovaties in verschillende datacenters over de hele wereld worden geïmplementeerd. We blijven echter de nadruk leggen op open innovatie en opensourcebijdragen, door onze octrooien onder bepaalde voorwaarden publiek te delen.

Deze Patent Pledge garandeert dat we geen opensource-software zullen aanvechten die gekoppeld is aan een van onze bestaande of toekomstige softwarepatenten. Het consolideert onze strategie om patenten open te stellen, om de cloudmarkt te verrijken en ons technologisch leiderschap te versterken. Bovenal beschermt het de opensource-community.