Ethiek en naleving

Ons programma voor ethiek en corruptiebestrijding

Ethiek is niet alleen een juridische kwestie: het speelt een sleutelrol in onze waarden. Daarom willen we een gemeenschappelijke cultuur ontwikkelen tussen de teams van OVHcloud en die van onze partners, middels ons programma voor ethiek en corruptiebestrijding. Het is al een paar jaar in gebruik en het wordt volledig gesteund door onze directie.
 
Ons ethische handvest, onze gedragscode voor partners, ons anticorruptiebeleid en ons meldingsplatform maken deel uit van de preventie- en detectiemaatregelen die we hebben geïmplementeerd. Ze maken het mogelijk om de risico's van corruptie aan te pakken en om onze best practices met derden te delen.

Alle vormen van corruptie bestrijden

Ethisch handvest

Ons ethische handvest is bijzonder belangrijk voor iedereen bij OVHcloud. Oorspronkelijk hadden we dit document opgesteld om onze waarden te delen. We wisten welke rol we moesten spelen bij het bevorderen van een verantwoord ondernemingsklimaat. Uiteindelijk stelt dit handvest ons in staat om in steen te beitelen hoe we ons altijd hebben gedragen. Niet omdat het geschreven is, maar omdat het deel uitmaakt van de manier van denken van OVHcloud.

Waarom hebben we dit ethische handvest opgesteld?

  • Om onze visie op het bedrijf met een zo breed mogelijk publiek te delen.
  • Om ons internationaal en op nieuwe markten te blijven ontwikkelen.
  • Om onze organisatie te consolideren terwijl de Groep blijft groeien.
  • Om de rol van compliance in onze groei te versterken.

Voor wie is dit handvest bedoeld?

Ons ethisch handvest is een vrij toegankelijk bewustmakingsinstrument. Dit document bespreekt een breed scala aan onderwerpen en maakt iedereen binnen OVHcloud hiervan bewust.

Voor ons is het ook belangrijk dit document voor iedereen beschikbaar te stellen. We willen onze best practices en onze visie op het bedrijf namelijk met zoveel mogelijk mensen delen.

982.93 KB pdf

Ethisch handvest van OVHcloud

Naarmate de maatschappij zich ontwikkelt, veranderen de ethische waarden. We volgen deze ontwikkelingen om samen voortgang te boeken en leiderschap op deze gebieden te behouden.

Anticorruptiebeleid

Aangezien ethiek een integraal onderdeel van ons DNA is, is de betrokkenheid van OVHcloud op dit gebied des te belangrijker. Daarom maken wij gebruik van de Franse wet inzake transparantie, corruptiebestrijding en modernisering van de economie, de zogenaamde Sapin II-wet, om onze werkwijzen te formaliseren en ons anticorruptiebeleid te implementeren. Deze benadering stelt ons in staat onze huidige visie op het bedrijf te delen en ons voor te stellen hoe het bedrijf in de toekomst zal zijn.

Ons beleid is gebaseerd op vijf maatregelen

  • Nul tolerantie voor corruptie creëren.​​​​ 
  • Corruptiebestrijding integreren in onze procedures en in ons beleid.
  • Het anticorruptieprogramma door een onafhankelijk en autonoom orgaan implementeren.
  • Bewustmaking en communicatie van ons beleid.
  • Iedere vorm van corruptie of onethisch en illegaal gedrag bestrijden.

ROGER, het OVHcloud-rapportagesysteem

Met ons "ROGER"-platform kunnen diverse belanghebbenden - waaronder onze medewerkers - elk als illegaal, onethisch en/of gevaarlijk beschouwd feit of gedrag melden dat gevolgen kan hebben voor het openbaar belang, individuen of het bedrijf. Deze waarschuwingen worden via een vertrouwelijk en beveiligd systeem rechtstreeks aan de compliance manager van onze Groep gemeld.

ROGER staat voor "Respect OVHcloud Guidelines & Ethical Rules" (de richtlijnen en ethische regels van OVHcloud respecteren).

Verwante documenten

Naast ons ethische handvest en ons rapportageplatform is er ook specifieke beleid voor bepaalde onderwerpen.

397.77 KB pdf

Gedragscode voor partners

354.77 KB pdf

Beleid voor cadeaus en uitnodigingen

799.61 KB pdf

UK Modern Slavery Act Statement