Persbericht

Informatie n.a.v. de 2 incidenten op 9 november 2017

2017
Persbericht
Pays-Bas

Op donderdag 9 november werd de werking van 2 van onze 12 sites beïnvloed door twee gelijktijdige en volledig onafhankelijke incidenten: een stroomstoring in Strasbourg (SBG) en een software bug op sommige optische apparaten in Roubaix (RBX). Er zijn directe effecten waargenomen op andere diensten. De ontvangst van de e-mails naar onze klanten werd sterk verstoord. Al onze teams werden onmiddellijk gemobiliseerd. Ze hebben hun uiterste best gedaan om zo snel mogelijk de situatie te herstellen, om te beginnen met een communicatie van de incidenten op een transparante wijze, door de oprichter en CEO Octave Klaba. Klanten werden geïnformeerd over het verloop van de situatie in real time via Twitter, en ook via onze OVH Tasks Website (http://status.ovh.nl). Mobilisatie van de technische teams heeft er tot geleid om de site van Roubaix in minder dan 2,5 uur te herstellen en die van Strasbourg in minder dan 4 uur. De werking van onze dienstverlening is nu weer volledig normaal. Het compensatieplan is nu geactiveerd. Technische en commerciële OVH teams zijn nu volledig gemobiliseerd om onze klanten te helpen, hun situatie te begrijpen en antwoord te geven op hun vragen. Uiteraard hebben wij lering getrokken uit deze uitzonderlijke situatie. Wij zullen de benodigde wijzigingen hiervoor doorvoeren. Een actieplan is opgesteld en we hebben het volgende besloten :
  • In Roubaix : Versnelling van het project om het Optical Multiplex systeem over twee aparte systemen te verspreiden waarmee fouten worden voorkomen. Het onderzoek loopt parallel met de leverancier om de bug te corrigeren via een update van hun software.
  • In Strasbourg : Evaluatie van het elektrische ontwerp van de site heeft ons doen besluiten om het gebruik van zeecontainers definitief te stoppen: De huidige technologie die wordt gebruikt voor de data centers SBG 1 en 4. Dit wordt gedaan ten behoeve van datacenters « hardcoded » voor grote capaciteit, ontworpen voor de grote schaal en maximale betrouwbaarheid. De servers van SBG 1 en 4 worden gemigreerd naar het SBG3-datacenter dat in aanbouw is, zodat de hele site voldoet aan dezelfde hoge normen als alle andere sites.
  • Op al onze 12 sites: Er is een preventieve audit gestart op de elektrische installaties, zodat een strikte naleving van onze interne kwaliteitsnormen kan worden gegarandeerd.
Onze missie is het leveren van de technische kwaliteit en het uitstekende niveau van dienstverlening aan onze klanten die ze van ons elke dag, overal ter wereld mogen verwachten. We weten allemaal hoe belangrijk onze diensten zijn voor onze klanten. We verontschuldigen ons nogmaals voor deze incidenten en voor de schade die ze mogelijk hebben veroorzaakt. Het is onze taak om de hostingdiensten die u ons toevertrouwt tegen alle scenario‘s te beschermen, inclusief de meest onwaarschijnlijke. Onze taak is ook, wanneer de ingevoerde systemen niet naar behoren hebben gefunctioneerd, alle nodige lessen hieruit te trekken. De incidenten van de 9 november heeft bij ons geleid tot het verbeteren van onze infrastructuur, om elk detail te garanderen en hogere eisen te stellen dan de handelsnormen. Uw vertrouwen wordt elke dag gewaardeerd. Zeker in dit soort situaties.