Cristina Guttuso

Cristina Guttuso - Chief Legal Officer | OVHcloud

Cristina Guttuso przez 25 lat zajmowała kierownicze stanowiska w działach prawnych największych na świecie grup telekomunikacyjnych i informatycznych, takich jak Oracle, Nokia i Microsoft. Pracowała w kilku krajach europejskich. Kieruje polityką prawną i korporacyjną firmy w celu umocnienia pozycji OVHcloud jako lidera rozwiązań w chmurze, dostarczającego niezawodne rozwiązania zgodne z europejskimi wartościami uczciwości, otwartości i suwerenności danych.