Otwarte innowacje

Pomoc wszystkim w swobodnej innowacji

Budujemy zaufaną i bezpieczną chmurę otwartą, bardziej sprawiedliwą i bardziej niezawodną, aby innowacje były dostępne dla wszystkich.

Współpraca

W OVHcloud chcemy, aby wszyscy mogli swobodnie wprowadzać innowacje, wykorzystując otwartą chmurę, którą opracowaliśmy.

W tym celu stworzyliśmy ekosystem partnerów i klientów korzystających z transparentnej, odwracalnej i interoperacyjnej uchmury. Ta chmura opiera się na wewnętrznej wiedzy naszej firmy, łączącej doświadczenie dotyczące zakłóceń i umiejętność tworzenia i automatyzacji niezawodnych otwartych rozwiązań chmurowych.

Współpraca jest tutaj bardzo ważna. Opieramy się na innowacjach naszych partnerów technologicznych, naszej sieci partnerów i sprzedawców na rynku, którzy wnoszą własną wartość dodaną w zakresie doradztwa, wsparcia, komponentów technologicznych lub rozwiązań pakietowych.

W 2020 roku poszliśmy dalej, dołączając do Open Invention Network (OIN).

W ramach tego funduszu własności intelektualnej, w którym mają udział firmy z całego świata, zbieramy patenty Linuksa, aby chronić systemy operacyjne open source przed działaniami prawnymi. Przyznajemy nasze patenty, bez opłat, na tych samych zasadach co inne międzynarodowe podmioty. Udostępniając wszystkie nasze patenty na oprogramowanie, idziemy jeszcze dalej w obronie wartości open source i w obronie wspólnego dziedzictwa.

Wreszcie, jako założyciel Gaia-X, chcemy zachęcać do innowacji i współpracy w celu stworzenia otwartego europejskiego ekosystemu cyfrowego i infrastruktury danych opartej na otwartości, przejrzystości i interoperacyjności.

Automatyzacja

Aby zwiększyć wartość dla naszych klientów, opracowujemy rozwiązania przemysłowe, które są coraz bardziej inteligentne, oszczędne i ekologiczne, dzięki czemu możemy zintegrować je z naszymi centrami danych.

Stale optymalizujemy nasze systemy zasilania i chłodzenia, na przykład wdrożyliśmy chłodzenie wodne już na wczesnym etapie. Jak w przypadku większości naszych innowacji, przetransponowaliśmy i dostosowaliśmy to, co już działało (w tym przypadku wykorzystując właściwości wody do chłodzenia komputerów stacjonarnych), aby wdrożyć innowacje i stworzyć własne rozwiązania dla centrów danych.

Od 2001 roku, w ramach inicjatywy Product Hacking, projektujemy architekturę sprzętową serwerów, wybierając lub rozwijając komponenty. Dzięki temu rozwiązaniu Made in OVHcloud możemy stale optymalizować wydajność chmury Bare Metal, która z kolei wspiera wydajność chmury Hosted Private Cloud, chmury Public Cloud i Web Cloud.

Liczne innowacje, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i serwerów, pozwalają nam również zmniejszyć koszty. Dzięki temu możemy oferować najlepszą relację ceny do wydajności - kluczowy element, dzięki któremu jesteśmy wiodącym europejskim dostawcą chmury o globalnym zasięgu.

Gwarancja niezależności oprogramowania

Rozwiązania zawsze opracowujemy zgodnie ze standardami rynkowymi, ściśle współpracując z VMware, Veeam, Zerto i wieloma innymi firmami. Nasi klienci często znają te standardy, mogą więc również z nich korzystać. Ponadto nasze rozwiązania opierają się głównie na technologiach open source.

Od zawsze stawiamy na działania otwarte i zespołowe, dzięki czemu nasz ekosystem oferuje dostęp do kodu źródłowego rozwiązań lub komponentów oprogramowania, regularnie publikowane na GitHubie. Otwieramy wiele naszych własnych projektów dla społeczności open source. Niedawno uruchomiliśmy projekty takie jak infrastruktura bezpieczeństwa The Bastion, operator Kubernetes dla Harbor oraz narzędzia Erlenmeyer i Catalyst dla bazy danych TSDB.

Dołączyliśmy również do społeczności takich jak The Linux Foundation (w 2018 r., wraz z uruchomieniem Ceph Foundation) i Cloud Native Computing Foundation (w 2019 r.). W rezultacie nasze działania nie są przedmiotem lobbingu, ale są prowadzone przez niezależnych współpracowników lub członków zarządów różnych fundacji zaangażowanych w open source.

Nasz aktywny udział w społecznościach open source gwarantuje naszym użytkownikom przejrzystość, odwracalność i interoperacyjność w naszych rozwiązaniach chmurowych.

Nasze Zobowiązanie Patentowe: nasze zobowiązanie do dzielenia się

W 2011 r., dzięki silnej międzynarodowej ekspansji, zgłosiliśmy pierwsze patenty, przede wszystkim w sektorze sprzętu. Następnie, od 2017 roku, kiedy wraz ze wzrostem firmy rosła nasza wiedza, zaczęliśmy składać wnioski patentowe w bardziej zróżnicowanych obszarach. Chcieliśmy zapewnić sobie prawa własności intelektualnej do naszych innowacji, aby zapobiec sytuacji, w której inne podmioty pozyskają te prawa przed nami. Ta strategia miała wyraźnie defensywny charakter w momencie, gdy nasze innowacje były wdrażane w różnych centrach danych na całym świecie. Nadal jednak koncentrujemy się na otwartych innowacjach - aby zapewnić większe wsparcie autorom open source, czynimy nasze technologie jeszcze bardziej dostępnymi, dzieląc się publicznie naszymi patentami pod pewnymi warunkami.

Niniejsze zobowiązanie patentowe stanowi gwarancję, że nie będziemy kwestionować żadnego oprogramowania open source, które może być powiązane z którymkolwiek z naszych istniejących lub przyszłych patentów na oprogramowanie.

Konsoliduje to naszą strategię otwierania patentów, aby wzbogacić rynek chmury i wzmocnić naszą wiodącą pozycję w dziedzinie technologii. Przede wszystkim jednak chroni społeczność open source.