Zarządzanie oddziaływaniem na środowisko na każdym etapie

Jako światowy dostawca infrastruktur, budujemy nasze własne serwery i centra danych. Od ponad 20 lat włączamy do naszej strategii praktyki zrównoważonego rozwoju: w 2002 r. zoptymalizowaliśmy model produkcji przemysłowej, aby lepiej kontrolować nasz wpływ na środowisko, a od 2003 stosujemy własną technologię chłodzenia cieczą w celu zmniejszenia zużycia energii przez nasze serwery. Dzięki temu nie używamy w centrach danych klimatyzacji. Ponadto sami projektujemy nasze serwery, co ułatwia nam modernizację ich komponentów.

Technologia cyfrowa stanowi centralny element naszego życia zawodowego i prywatnego. Wraz z przyspieszeniem rozwoju chmury coraz więcej naszych codziennych aktywności realizujemy przy użyciu cyfrowych rozwiązań. Zgodnie z naszymi wartościami i DNA, plasujemy się w czołówce przedsiębiorstw oferujących zrównoważone innowacje. Chcemy przyczynić się do globalnej transformacji sektora poprzez zastosowanie bardziej zrównoważonych praktyk, minimalizację szkodliwego wpływu na środowisko naszych centrów danych i serwerów oraz racjonalne korzystanie z zasobów.

Technologia cyfrowa odpowiada obecnie za 3-4% globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) [1], w tym technologia chmury generuje 15% [2]. Często uważa się, że wpływ chmury na środowisko wynika głównie z użytkowania (downstream), podczas gdy większość śladu węglowego pochodzi z produkcji komponentów i serwerów (upstream). W przypadku OVHcloud komponenty IT generują 46% śladu węglowego, a energia elektryczna potrzebna do zasilania naszych centrów danych 38%.

[1] ARCEP, 2022
[2] Green IT, ślad środowiskowy globalnej technologii cyfrowej, 2019

Transparentność

Demontujemy 100% naszych serwerów, po czym dokładnie testujemy komponenty i poddajemy je recyklingowi w OVHcloud lub poza naszą firmą. Reutylizacja komponentów pozwala nam przedłużyć żywotność serwerów średnio od 4,5 roku do 9 lat. W ten sposób ograniczamy emisję CO2 związaną z produkcją. Co więcej, 24 z naszych 33 centrów danych to rewitalizowane budynki.

Dostarczamy przejrzyste informacje o naszych celach środowiskowych i ich realizacji, aby nasi klienci i partnerzy mogli stosować najlepsze praktyki i w pełni wykorzystywać potencjał zrównoważonej chmury. Aktywnie podejmujemy wyzwania stojące przed branżą chmurową. Uczestniczymy w najważniejszych inicjatywach i prężnie działamy na rzecz całego ekosystemu.

Informujemy również o wpływie naszej działalności na środowisko, nie tylko w zakresie emisji gazów cieplarnianych, ale także energii, wody, odpadów i zarządzania transportem. Od 2017 roku podajemy do wiadomości informację o generowanym śladzie węglowym.

Kluczowe wskaźniki środowiskowe 2022

Współczynnik PUE (Power Usage Effectiveness)

Współczynnik PUE wskazuje efektywność energetyczną centrum danych. Optymalna wartość PUE dla centrum danych wynosi 1.

Współczynnik WUE (Water Usage Effectiveness)

Współczynnik WUE wskazuje poziom zużycia wody w centrum danych.

Współczynnik CUE (Carbon Usage Effectiveness)

Współczynnik CUE wskazuje intensywność emisji dwutlenku węgla przez centrum danych.

Współczynnik REF (Renewable Energy Factor)

Współczynnik REF wskazuje poziom energii odnawialnej w centrum danych.

Współczynnik ponownego wykorzystania komponentów

Współczynnik ten wskazuje, że 25 na 100 komponentów to komponenty poddane reutylizacji.

Nasze zobowiązania

Niskoemisyjne źródła energii

OVHcloud dąży do obniżenia poziomu emisji dwutlenku węgla do 2025 roku poprzez korzystanie z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii, takich jak energia jądrowa i wodna.

Współpraca na rzecz Global NetZero

OVHcloud zobowiązuje się do współpracy w celu osiągnięcia celów Global NetZero: zakresu 1 i 2 do 2025 r. oraz wszystkich trzech zakresów do 2030 r.

Zero odpadów trafiających na wysypiska

OVHcloud zobowiązuje się do realizacji założeń polityki zero waste do 2025 r.:

· ze stałą koncentracją na wszystkich obszarach geograficznych
· w zakresie odpadów pochodzących z procesów produkcyjnych OVHcloud

 

Nasze najnowsze raporty

9.05 MB pdf

Déclaration de Performance Extra Financière (DPEF)

2.42 MB pdf

Polityka ochrony środowiska

Polityka ochrony środowiska określa najistotniejsze elementy DNA OVHcloud: Zrównoważony rozwój

271.88 KB pdf

Perspektywy bilansu emisji CO2 za rok 2020

Dokument ten zawiera bilans emisji CO2 za rok podatkowy 2020.

789.03 KB pdf

Polityka energetyczna

OVHcloud zobowiązuje się do zwiększania efektywności zarządzania energią w ramach ciągłego procesu optymalizacji w naszych centrach danych działających na całym świecie.

2.91 MB pdf

Centra danych i chmura: 4 strategie na rzecz zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki cyfrowej

W niniejszym dokumencie omówione zostały strategie mające na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu sektora ICT na środowisko, w oparciu o działania OVHcloud prowadzone zarówno we własnych centrach danych, jak i ogólnie w całym ekosystemie cyfrowym.

Środowisko

2021: Pakt na Rzecz Neutralnych dla Klimatu Centrów Danych

W styczniu 2021 roku OVHcloud brała udział we wdrożeniu postanowień Paktu na Rzecz Neutralnych dla Klimatu Centrów Danych. Pakt ten, wspierany przez Komisję Europejską od czasu jego powstania, jest ważną inicjatywą mającą na celu zapewnienie neutralności dla klimatu centrów danych do 2030 r.

Operatorzy centrów danych i stowarzyszenia branżowe zobowiązali się do przestrzegania Europejskiego Zielonego Ładu, do osiągnięcia ambitnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach ustawy klimatycznej oraz do wykorzystania technologii i cyfryzacji, aby uczynić Europę neutralną dla klimatu do 2050 r.

Aby wpisać centra danych w strategię dla zrównoważonej przyszłości Europy, podmioty gospodarcze i stowarzyszenia branżowe postanawiają podjąć działania na rzecz neutralności dla klimatu do 2030 r.

Inicjatywa VMware Zero Carbon Committed

OVHcloud jest dumna z faktu, że przystąpiła do inicjatywy VMware Zero Carbon Committed. Celem tego projektu jest zmniejszenie śladu węglowego, którego źródłem jest działalność centrów danych, poprzez wydajne i produktywne wykorzystanie infrastruktury informatycznej oraz energii odnawialnej. Dzięki tej inicjatywie OVHcloud została uznana za zaufanego partnera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, który prowadzi działania na rzecz zmniejszenia śladu węglowego: OVHcloud dokłada starań, aby zmniejszyć wpływ swojej cyfrowej działalności na całym świecie.