Zarządzanie oddziaływaniem na środowisko na każdym etapie

Jako światowy dostawca infrastruktur, budujemy nasze własne serwery i centra danych.
Utrzymujemy silne, długofalowe kontakty z naszymi dostawcami i głównymi technologicznymi przedsiębiorstwami ekosystemu, aby zoptymalizować procesy uprzemysłowienia i zarządzać oddziaływaniem na środowisko na każdym etapie.

Naszym celem jest myślenie i działanie inaczej, aby zmienić istniejący stan rzeczy. Nasi inżynierowie dokładają starań, aby opracować kolejne ewolucje rozwiązań chmurowych. W OVHcloud jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności, dlatego jesteśmy gotowi proponować rozwiązania nie tylko dostępne i przystępne cenowo, ale również oszczędne i niskoemisyjne. Każdy komponent jest starannie wyselekcjonowany, każdy etap produkcji jest dokładnie analizowany, a potrzeby klientów są brane pod uwagę, co pozwala nam świadczyć usługi następnej generacji w sposób możliwie najbardziej zrównoważony.

 

Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami technologii, aby monitorować kwestie stabilności, wydajności, efektywności i trwałości. Dzięki tym staraniom jesteśmy w stanie opisać nasz ogólny wpływ na środowisko nie tylko pod względem emisji gazów cieplarnianych (GHG), ale także pod względem zarządzania energią, wodą, odpadami i transportem - wszystko to z dużą precyzją.

Kluczowe wskaźniki środowiskowe

Efektywność zużycia energii

Współczynnik efektywności zużycia energii PUE pokazuje tę wartość dla centrum danych. Efektywny PUE centrum danych pozostaje zazwyczaj na poziomie 1.

Efektywność zużycia wody

Współczynnik efektywności zużycia wody WUE pokazuje zużycie wody w działaniu centrum danych.

Efektywność zużycia węgla

Współczynnik zużycia węgla CUE pokazuje intensywność emisji dwutlenku węgla w centrum danych.

Współczynnik energii odnawialnej

Współczynnik energii odnawialnej REF pokazuje poziom energii odnawialnej w naszych centrach danych.

Współczynnik ponownie używanych składników

Wspólczynnik ten wskazuje, że na 100 komponentów 20,9 to komponenty odnowione.

Ograniczenie emisji to kluczowy krok...

Nasza polityka ochrony środowiska zakłada ambitne cele na najbliższe lata. Ponieważ jesteśmy świadomi wpływu cyfrowego świata na środowisko, zobowiązujemy się do zmniejszenia jego skutków na każdym etapie cyklu życia naszych serwerów.

Energia odnawialna

Wykorzystanie 100 % energii odnawialnej do 2025 r. (77 % w 2020 r.)

 

Czas eksploatacji

Wydłużenie żywotności serwerów OVHcloud dzięki odnowionym elementom przy jednoczesnym zwiększeniu wskaźnika ponownego wykorzystania komponentów (20,9% w 2020 r.)

Pomiary

Monitorowanie skuteczności i informowanie o wynikach działań przy użyciu międzynarodowych wskaźników, takich jak PUE, WUE, CUE

Transport

Zobowiązanie do niskoemisyjnego transportu wewnętrznego

Zarządzanie odpadami

Osiągnięcie zerowego poziomu odpadów trafiających na wysypiska w naszych centrach produkcyjnych do 2030 r.

... w odniesieniu do neutralności emisji dwutlenku węgla

Samo ograniczenie skutków naszej działalności nie wystarczy. Teraz idziemy o krok dalej i zmierzamy do zerowych emisji netto. Strategia ta jest realizowana z następującymi kluczowymi zobowiązaniami:

Certyfikacja

Uzyskanie standardowych certyfikatów, takich jak ISO 50001 (zarządzanie energią) i ISO 14001 (zarządzanie środowiskiem)

Wychwyt dwutlenku węgla

Rozpoczęcie realizacji programu wychwytywania dwutlenku węgla, odpowiadającego zakresom Scope 1 i 2 do 2025 r. oraz wszystkim trzem zakresom do 2030 r., jako etapu w kierunku zerowej emisji gazów cieplarnianych

Koncentracja na kliencie

Do 2025 umożliwienie naszym klientom monitorowania w czasie rzeczywistym wpływu energetycznego na wszystkie nasze usługi chmurowe, nawet na poziomie wirtualnych maszyn (VM) Public Cloud

Nasze najnowsze raporty

271.88 KB pdf
2020-02-01

Perspektywy bilansu dwutlenku węgla na rok 2020

Dokument ten zawiera wyciąg z ostatniego bilansu dwutlenku węgla za rok budżetowy 2020.

1.95 MB pdf
2021-05-01

Environmental Policy

This environmental policy aims at writing down what is a core part of OVHcloud DNA: Sustainability

789.03 KB pdf
2021-10-18

Energy Policy

OVHcloud commits to increasing efficiency of energy management in a continuous process of improvement and optimization, for our Datacenters operated worldwide.

Środowisko

2021: Pakt na Rzecz Neutralnych dla Klimatu Centrów Danych

W styczniu 2021 roku OVHcloud brała udział we wprowadzeniu Paktu na Rzecz Neutralnych dla Klimatu Centrów Danych. Pakt ten, wspierany przez Komisję Europejską od czasu jego powstania, jest ważną inicjatywą mającą na celu zapewnienie neutralności dla klimatu centrów danych do 2030 r.
 
Operatorzy centrów danych i stowarzyszenia branżowe zobowiązali się do przestrzegania Europejskiego Zielonego Ładu, do osiągnięcia ambitnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach ustawy klimatycznej oraz do wykorzystania technologii i cyfryzacji, aby uczynić Europę neutralną dla klimatu do 2050 r.
Aby wpisać centra danych w strategię dla zrównoważonej przyszłości Europy, podmioty gospodarcze i stowarzyszenia branżowe postanawiają podjąć działania na rzecz neutralności dla klimatu do 2030 r.

Inicjatywa VMware zobowiązującą do Zero Carbon dwutlenku węgla

OVHcloud z dumą uczestniczy w inicjatywie VMware do Zero Carbon węgla. Inicjatywa ma na celu zmniejszenie śladu węglowego operacji centrów danych poprzez wydajne i produktywne korzystanie z infrastruktury IT oraz użycie energii odnawialnej. Dzięki tej inicjatywie, OVHcloud stała się zaufanym partnerem wspierającym zrównoważony rozwój z dostosowanymi celami obniżenia emisji dwutlenku węgla: OVHcloud zapewnia zmniejszenie wpływu swoich cyfrowych operacji na całym świecie.