Dlaczego OVHcloud

Zaufany dostawca rozwiązań chmurowych

Zawsze dostępni, zawsze gotowi działać dla Ciebie

Pracujemy w ramach partnerstwa, aby umożliwić dużym i małym firmom budowanie oraz maksymalne wykorzystanie wolności w chmurze. Wierzymy, że otwarta chmura jest nieodłącznym elementem naszej przyszłości, w której wszyscy rozwijają się wspólnie, a klienci mają swobodę wyboru. Otwarte standardy i otwarty ekosystem zapewniają użytkownikom, informatykom, programistom, partnerom, administratorom i operatorom kontrolę nad ich danymi.

W świecie, w którym informacja znajduje się w centrum wszystkich aspektów naszego życia prywatnego, kulturalnego, społecznego i zawodowego, wierzymy, że zaufanie i przełomowe innowacje muszą współdziałać z ludźmi. Tworzymy rozwiązania chmurowe, które są dostępne, przystępne cenowo, otwarte i elastyczne. Z kolei nasz ekosystem partnerów i klientów napędza wzrost oraz umożliwia ludziom i firmom rozwój.

Od start-upów po przedsiębiorstwa - nasi klienci na całym świecie są na pierwszej linii zmian. Działają w wielu różnych branżach i są na różnych etapach rewolucji w zakresie danych. Ich potrzeby, wyzwania i możliwości zmieniają się nieustannie, a my zmieniamy się wraz z nimi, oferując im bezpieczne, najnowocześniejsze i ekonomiczne rozwiązania, których potrzebują, aby się rozwijać.

Sześć kluczowych wyróżników

Icons/concept/Cloud/Cloud Hybrid Created with Sketch.

Chmura złożona z wielu produktów i chmura hybrydowa

Icons/concept/Cloud/Cloud Padlock Created with Sketch.

Zaufana chmura

Najlepsza relacja ceny do wydajności i przewidywalność ceny

Icons/concept/Hands/Hand Leaf Created with Sketch.

Zintegrowani pionowo

Icons/concept/Community Created with Sketch.

Aktywny ekosystem

Icons/concept/Lines/Line Communicating Created with Sketch.

Wieloletnia historia innowacji w dziedzinie technologii przyjaznych dla środowiska

Chmura złożona z wielu produktów i chmura hybrydowa

Tworzenie elastycznego rozwiązania chmurowego dopasowanego do Twoich potrzeb

Nieobjęci Cloud Act

CLOUD ACT, protekcjonistyczne przepisy amerykańskie Dostawcy usług łączności elektronicznej lub usług zdalnego przetwarzania danych muszą przestrzegać amerykańskiego nakazu dotyczącego ujawniania danych w ich „posiadaniu, przechowywaniu lub kontroli", nawet jeśli dane te „znajdują się (...) poza terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zgodność z RODO

Pomimo rezygnacji z Tarczy Prywatności przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nadal w pełni przestrzegamy zasad RODO dzięki ścisłemu rozdzieleniu naszej działalności w USA.

<b>Swoboda w wyborze dostawcy</b>

Najlepsza relacja ceny do wydajności i przewidywalność ceny

Niezwykle korzystny stosunek ceny do wydajności, a także kontrola przewidywalności cen

1.

Transfer danych „in" i „out" w cenie, co eliminuje złożoność budżetowania ruchu wychodzącego (wielkość i miejsce docelowe)

2.

Stała cena za przestrzeń dyskową i przepustowość, niezależnie od rozmiaru i częstotliwości dostępu

3.

Bez dodatkowych opłat za wywołania API w przeciwieństwie do innych dostawców

Kluczowe korzyści

Opierając się na naszych przekonaniach i atutach, oferujemy naszym klientom rozwiązania proste i zrównoważone (simple and sustainable), obecne w wielu lokalizacjach (multilocal), dostępne (accessible), odwracalne (reversible)i transparentne (transparent)- rozwiązania SMART.

  • Proste / Zrównoważone
  • Obecne w wielu miejscach/ Centra danych na całym świecie z lokalnymi zespołami
  • Dostępne / Kontrola całego łańcucha wartości
  • Odwracalne / otwarta interoperacyjność, brak kosztów przepustowości
  • Przejrzyste/ Przejrzystość cen i ochrona danych

Unikalny zintegrowany model produkcji zapewniający wydajność operacyjną

Aby zoptymalizować naszą skuteczność i wydajność, jesteśmy zintegrowani pionowo - projektujemy, budujemy i eksploatujemy nasze własne centra danych, serwery i sieć. Dzięki temu zyskujemy większą swobodę, aby zrobić więcej dla naszych klientów i partnerów - od zwiększonego bezpieczeństwa po większą trwałość.

Zintegrowani pionowo i zrównoważeni

Produkujemy własne serwery. Większe możliwości w zakresie innowacji, zrównoważonego rozwoju, kontroli kosztów i bezpieczeństwa

Tworzenie chmury dostępnej dla wszystkich

Eco

Aby w pełni wykorzystać potencjał chmury i pomóc jak największej liczbie osób w realizacji nowych projektów cyfrowych z najlepszym stosunkiem ceny do wydajności, OVHcloud opracowała gamę Eco.

Serwery dedykowane Kimsufi, So You Start i Rise to oferta korzystająca z doświadczenia OVHcloud w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym do wdrażania usług w chmurze w modelu przemysłowym, który szanuje nasze zasoby środowiskowe, i która ułatwia przyjęcie chmury dzięki konkurencyjnemu modelowi cenowemu.

Aktywny ekosystem

Pomożemy Ci objąć przywództwo w rewolucji danych w zrównoważony sposób

Program partnerski

Wspieranie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw i organizacji

Open Trusted Cloud

Określ rozwiązania w oparciu o zaufaną, otwartą i interoperacyjną chmurę

Program dla start-upów

Wspieranie innowacyjnych projektów i pomoc start-upom w odkrywaniu ich najbardziej przełomowych aspektów

Marketplace

Wspieranie rozwoju wydawców Saas i PaaS hostowanych w naszej infrastrukturze

Technologie

Wykorzystuj najlepsze technologie partnerów oraz platformy Open Source