Łańcuch dostaw

Budowanie zrównoważonego rozwoju w naszym łańcuchu dostaw

Od pierwszych dni istnienia OVHcloud w naszym łańcuchu dostaw stosujemy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.
Dzięki przemyślanym działaniom udało nam się zapewnić mniej energochłonne rozwiązania, jak również recykling produktów oraz dać drugie i trzecie życie naszym głównym komponentom. To część tego, co nas wyróżnia.
Nasze serwery zostały zaprojektowane z myślą o ich całkowitym odłączeniu, a dedykowane komponenty są specjalnie dobrane pod kątem ponownego użycia, recyklingu i naprawy. Serwery są budowane i produkowane w dwóch fabrykach w Kanadzie i Francji.
Nasze centra danych, głównie budynki remontowane, mają służyć możliwie najdłużej. Są wyposażone w naszą własną infrastrukturę, zaprojektowaną w naszych fabrykach, a dzięki monitorowaniu rozwiązań i możliwości przeprowadzania napraw możemy pójść o krok dalej .

Siłą OVHcloud jest różnorodność jego wiedzy. OVHcloud kontroluje swój łańcuch produkcyjny, poczynając od cięcia blachy wykorzystywanej do produkcji serwerów aż do momentu podłączenia serwerów u naszych klientów.
Kontrola wszystkich elementów łańcucha produkcyjnego pozwala nam oczywiście wybierać i kontrolować wszystkie nasze urządzenia aż po ich najmniejsze części, a jednocześnie osiągnąć znaczne korzyści skali. Ale tego rodzaju kontrola daje nam również zwinność. Gdy klient chce, aby jego serwer był mocniejszy, miał większą pamięć lub moc obliczeniową, można go ulepszyć w czasie rzeczywistym. Technicy naszych centrów danych mogą interweniować bezpośrednio na serwerze. Nie ma potrzeby czekać, aż dostawca usług doda tę interwencję do swojego harmonogramu. OVHcloud: doskonale wiemy, jakie znaczenie ma szybka i właściwa reakcja.

Nasz zintegrowany model umożliwia nam rozwój odwrotnego łańcucha dostaw:

Tworzenie

Tworzymy własne serwery z wybranych komponentów

Konserwacja

Utrzymujemy własną infrastrukturę (serwery i centra danych), co pozwala nam zawsze odpowiadać na potrzeby klientów. . Dzięki pętli ulepszeń w naszych centrach danych możemy wydłużyć żywotność serwerów oraz infrastruktury (zasilanie, chłodzenie, sieć).

Redystrybucja

Aby odpowiedzieć na potrzeby klientów przenosimy serwery z jednego centrum danych do innego zamiast produkować nowe maszyny.

Testowanie

Każdy komponent jest testowany w naszych fabrykach w celu ustalenia, jak najlepiej użyć go ponownie. Nasz zespół R&D wciąż wprowadza innowacje w nowych generacjach rozwiązań przemysłowych (chłodzenie, infrastruktura, budowa budynków).

Ponowne wykorzystanie

Dzięki ponownemu użyciu możemy przedłużyć żywotność naszych infrastruktur, serwerów i komponentów. Stosujemy tę samą filozofię w odniesieniu do budowy naszych centrów danych. 
Tworzymy także sieć pośredników, którzy chcą zaoferować drugie życie dodatkowym komponentom.

Recykling

Wszystkie niedziałające komponenty są wysyłane do certyfikowanych partnerów - służą jako nowe źródło surowców.

Zrównoważone zakupy

Funkcja zakupu ma zatem do odegrania kluczową rolę. Polega ona na zapewnieniu dostaw w odpowiedzi na potrzeby firmy na najlepszych warunkach. Oceniamy szeroko; nasze działania mają wpływ na społeczeństwo, w szczególności na lokalną sieć gospodarczą i środowisko.

OVHcloud stawia na współpracę ze swoimi dostawcami, nie tylko na relacje czysto handlowe. Mamy przekonanie, że razem sięgniemy wyżej. Ponieważ OVHcloud produkuje własne serwery, centra danych i sieć, dzięki tej współpracy z dostawcami możemy wprowadzać stałe ulepszenia.

OVHcloud, jako ważny gracz w swojej branży, musi prowadzić swoją działalność w sposób odpowiedzialny. Poza kodeksem etyki OVHcloud wymaga od swoich dostawców podpisania Kodeksu postępowania dostawcy, który zobowiązuje ich do przyjęcia odpowiedzialnego i globalnego podejścia do kwestii zgodności z prawem. Przestrzeganie zasad etycznych, społecznych i środowiskowych jest nieodłączną częścią rozwoju OVHcloud oraz prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej. OVHcloud przestrzega zasad inicjatywy Global Compact ONZ i konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dla OVHcloud ważne jest jednak również, aby podmioty, z którymi współpracuje, w szczególności dostawcy, stosowały podobne podejście poprzez poszanowanie rozmaitych praw i regulacji w krajach, w których działają, ale także poprzez przestrzeganie pewnej grupy fundamentalnych zasad i reguł wyszczególnionych w Kodeksie Postępowania Partnerów OVHcloud.

Sprawozdania

397.77 KB pdf

Kodeks postępowania dostawcy