Zabezpieczenia i certyfikaty

Na wszystkich poziomach naszej organizacji i infrastruktury jesteśmy w pełni skoncentrowani na bezpieczeństwie.

Zabezpieczenia zapewniają wsparcie w walce z coraz bardziej zaawansowanymi i szkodliwymi globalnymi zagrożeniami.
Jest to priorytet dla wszystkich naszych centrów danych i procesów, a także dla naszych klientów na całym świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa jest wynikiem połączenia wiedzy zespołu ekspertów OVH z zaawansowaną automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji. Bezpieczeństwo opiera się na trzech filarach:

Doświadczenie

Nasz zespół stale analizuje i przetwarza wszystkie informacje oraz alerty, pozostaje w gotowości do działania i reagowania niezależnie rodzaju od alertów i zagrożeń, które mogą wpłynąć na naszą infrastrukturę lub na naszych klientów.

Niezawodność

Od 20 lat radzimy sobie z zagrożeniami poprzez ciągłe innowacje. Ochrona sprzętowa i programowa, np. Anty-DDoS OVHcloud, jest zawarta standardowo w ofercie wszystkich produktów.

Kompleksowość

Bezpieczeństwo to coś więcej niż tylko problem IT. Jest to całościowy łańcuch wartości, który chroni klientów oraz infrastrukturę OVHcloud i zabezpiecza drogę między nimi.

Zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa OVHcloud

Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo chmury. Dlatego stosujemy przemysłowe podejście do bezpieczeństwa na szeroką skalę, staramy się o to, by być godnym zaufania graczem w ekosystemie i korzystać z zaufanej chmury.

Koncentracja na bezpieczeństwie

Podejmujemy wszelkie kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, ale kładziemy również duży nacisk na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa naszej sieci. Sieć odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu naszym klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Mamy 21 lat doświadczenia w dziedzinie sieci komputerowych, w tym osiem lat doświadczenia w zakresie rozwoju i innowacji w rozwiązaniach Anty-DDoS, oraz starannego doboru partnerów do tworzenia sieci szkieletowych.

Udaje nam się zestawić dane techniczne ze wszystkimi produktami w naszym asortymencie, aby uzyskać najbardziej wydajną ochronę.
Koncentrujemy się na wzmożonej ochronie sieci przed cyberatakami, na przykład w 2020 r. wdrożyliśmy skalowalne, definiowane programowo, zaawansowane rozwiązanie Anty-DDoS.
Pozwala to planować przyszłe ulepszenia, takie jak Anty-DDoS as a Service, poprzez wbudowanie systemu ochrony w Virtual Network Functions (VNF), co dostarcza na żądanie skalowalne systemy ochrony o wysokiej dostępności.

1.

Nasza własna globalna sieć wysokiej jakości, uwzględniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa.

2.

NSX i vRack Zabezpiecz swoją platformę dzięki mikrosegmentacji prywatnego L2, która obejmuje swym zasięgiem globalne centra danych.

3.

Usługa SSL Gateway: do 10 000 jednoczesnych połączeń. Opcjonalna usługa DNS Anycast.

4.

Najwyższe standardy zgodności i certyfikacji. - Anty-DDoS: niezwykle odporna ochrona Anty-DDoS warstwy 4-7 wbudowana w sieć

Certyfikacja

Nasze systemy bezpieczeństwa są regularnie kontrolowane i certyfikowane:

Koncentracja na odporności

Gwarantujemy wytrzymałość naszej infrastruktury zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży chmurowej:

Wszystkie nasze źródła zasilania są redundantne.

Dwa oddzielne źródła energii zasilają wszystkie nasze centra danych. Generatory (o działaniu od 24 do 48 godzin) są rozmieszczone na wszystkich lokalizacjach OVH, aby podjąć działanie w przypadku awarii głównych źródeł energii lub awarii redundancji. Aby uruchomić generatory, systemy UPS zapewniają nieprzerwane zasilanie.

Cała nasza sieć zapewnia ciągłość QoS

Dostęp do sieci wszystkich naszych centrów danych opiera się na wdrożeniu w pełni redundantnej, zastrzeżonej globalnej sieci. Dwa odrębne przepływy sieciowe łączą każde centrum danych z tą globalną siecią.

Wykrywanie i gaszenie pożaru

Dzięki wykrywaniu pożaru na możliwie najwcześniejszym etapie, systemy wysokiej klasy instalowane w naszych centrach danych zaspokajają potrzeby najbardziej strategicznych i krytycznych infrastruktur. We wszystkich centrach danych OVHcloud dwadzieścia cztery godziny na dobę i siedem dni w tygodniu pracują osoby wykwalifikowane do gaszenia pożarów.

Monitoring i nadzór

Nasze systemy wykrywania są zintegrowane z globalnym systemem monitorowania centrów danych. W każdym z naszych centrów danych funkcjonuje dedykowany zespół ds. bezpieczeństwa, wspomagany przez zespół BHP, składający się z inżynierów i starszych techników, którzy gwarantują zgodność z przepisami obowiązującymi w naszej działalności przemysłowej oraz normami organizacji międzynarodowych w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska.

Kwalifikacja SecNumCloud

W 2021 roku francuska Narodowa Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa (ANSSI) przyznała nam znak SecNumCloud, co udowadnia, że nasza oferta chmury prywatnej spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa w Europie.