Thierry Souche

Thierry Souche - Chief Technology Officer

Thierry Souche dołączył do OVHcloud w 2021 r. jako Chief Technology Officer. Kieruje działem produktu i jest odpowiedzialny za wdrażanie i realizację usług OVHcloud na rzecz wszystkich klientów.
Przed rozpoczęciem pracy w OVHcloud, Thierry Souche przez 25 lat w pełnił funkcję lidera ds. technologii w Grupie Orange - w Holandii, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Przez ostatnie 9 lat zarządzał transformacją cyfrową i innowacjami jako Chief Information Officer Grupy.