Yona-Brawerman

Yona Brawerman - Dyrektor ds. Strategii i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Yona jest Dyrektorem ds. Strategii i CSR w OVHcloud. Wyznacza główne kierunki strategiczne i nadzoruje ich wdrażanie we wszystkich jednostkach biznesowych firmy. Yona jest również odpowiedzialna za rozwój polityki CSR oraz za koordynację relacji z analitykami z branży.

Dołączyła do OVHcloud w 2018 roku. Posiadała wówczas już 15-letnie doświadczenie w definiowaniu i wdrażaniu strategicznych projektów wspierających hiperrozwój firm technologicznych. Wcześniej pracowała dla producenta oprogramowania i globalnego lidera doradztwa w zakresie zarządzania.