OVHcloud Digital Sovereignty Roadshow


Digital Sovereignty Roadshow

Jak zapewnić cyfrową suwerenność Europy

Seria wydarzeń dotyczących rozwijania suwerenności cyfrowej została zorganizowana przez OVHcloud w związku z francuską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej w 2022 roku.

Dialog społeczny zainicjowany przez OVHcloud na całym kontynencie przerodził się w debatę na temat definicji i koncepcji europejskiej suwerenności cyfrowej.

Drugim celem inicjatywy było opracowanie pragmatycznego planu działania, który umożliwi zakorzenienie się cyfrowej suwerenności w całym ekosystemie.
Zgromadzenie najważniejszych przedstawicieli instytucji publicznych, liderów technologicznych i stowarzyszeń branżowych doprowadziło do wspólnej konkluzji: Europa musi zadbać o swoją cyfrową przyszłość, opierając się na czterech kluczowych filarach.

 
A European Cloud OVHcloud

Nadszedł czas na podjęcie kroków i wyzwań związanych z europejską suwerennością cyfrową.

Vimeo umieszcza w odtwarzanych przez Ciebie filmach znaczniki, które umożliwiają późniejsze wyświetlanie reklam targetowanych w oparciu o Twoją historię przeglądania.

Aby obejrzeć film, musisz zaakceptować politykę „Udostępnianie plików cookie na platformach stron trzecich” w naszym Centrum Prywatności. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź politykę cookies Vimeo oraz politykę cookies OVHcloud.

Europa ma pełną świadomość, jak ważna jest budowa suwerenności cyfrowej. Europejski ekosystem technologiczny staje się coraz bardziej dojrzały we wszystkich istotnych sektorach, a zwłaszcza w sektorze cloud computingu, który odgrywa coraz bardziej istotną rolę w suwerenności cyfrowej.

Debaty dotyczyły unikalnego modelu cyfrowych usług publicznych Estonii, humanistycznego podejścia Hiszpanii do życia online skoncentrowanego na ludziach, strategii Przemysłu 4.0 Niemiec, ruchu French Tech oraz strategii cyfrowej Włoch.

Porozumienie rzymskie - ramy prawne oparte na czterech filarach

Zasady i regulacje:

Budowa wspólnego, bezpiecznego i opartego na tych samych zasadach środowiska, zwłaszcza w odniesieniu do suwerenności danych. Ramy te mogą stać się nowatorskim, globalnym trendem dzięki ustanowieniu reguł łatwych do powielenia na całym świecie.

Badania i rozwój:

Osiągnięcie kolejnego etapu innowacyjności i suwerenności technologicznej poprzez dalsze rozwijanie trwałej i prężnie działającej europejskiej wspólnoty badawczo-rozwojowej. Synergia sektora publicznego i prywatnego pozwoli osiągnąć jeszcze więcej.

Finansowanie:

Wdrażanie strategicznego, zrównoważonego i długoterminowego finansowania, sprzyjające wyłonieniu się światowych liderów o europejskich korzeniach.

Edukacja i szkolenia:

Zapewnienie obywatelom, liderom biznesu i podmiotom sektora publicznego możliwości dokonywania bezpiecznych i trafnych wyborów, które zagwarantują wszystkim suwerenność cyfrową. Do realizacji tego celu niezbędne są nieustanne szkolenia i edukacja na wszystkich etapach rozwoju i poziomach wiedzy.

Rome consensus image

Podsumowanie OVHcloud Digital Sovereignty Roadshow

Czego nauczyliśmy się w Berlinie

Styczeń 2022

Europa jest potęgą w dziedzinie światowych innowacji


Berliński okrągły stół pokazał, że
suwerenność cyfrowa Europy jest jak najbardziej możliwa,
pomimo siły konkurencyjnych firm i ich modeli.
Konieczna jest jednak nieustanna praca nad innowacyjnością rozwiązań i
i suwerennością danych oraz
technologii.

Vimeo umieszcza w odtwarzanych przez Ciebie filmach znaczniki, które umożliwiają późniejsze wyświetlanie reklam targetowanych w oparciu o Twoją historię przeglądania.

Aby obejrzeć film, musisz zaakceptować politykę „Udostępnianie plików cookie na platformach stron trzecich” w naszym Centrum Prywatności. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź politykę cookies Vimeo oraz politykę cookies OVHcloud.

5296

Czego nauczyliśmy się w Warszawie

Luty 2022

Wspieranie europejskich rozwiązań alternatywnych w warunkach uczciwej i wolnej konkurencji

Warszawski okrągły stół pokazał, że istnieje możliwość osiągnięcia konsensusu między
Europą Wschodnią a Zachodnią w sprawie kluczowego aspektu modelu europejskiego, jakim jest
wolna i uczciwa konkurencja stosująca te same zasady dla wszystkich. To dzięki
inicjatywom prywatnych firm wyłonią się innowacje, alternatywne rozwiązania
i nowi liderzy w sektorze.

Vimeo umieszcza w odtwarzanych przez Ciebie filmach znaczniki, które umożliwiają późniejsze wyświetlanie reklam targetowanych w oparciu o Twoją historię przeglądania.

Aby obejrzeć film, musisz zaakceptować politykę „Udostępnianie plików cookie na platformach stron trzecich” w naszym Centrum Prywatności. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź politykę cookies Vimeo oraz politykę cookies OVHcloud.

Czego nauczyliśmy się w Madrycie

Marzec 2022

Prawa obywateli nieodzownym warunkiem cyfrowej suwerenności

Hiszpania odgrywa kluczową rolę w rozwoju
europejskiego życia cyfrowego, skoncentrowanego na
prawach, potrzebach i postulatach obywateli. Podejście to cieszy się
szerokim poparciem w całej Europie, gdyż
jest oparte na wartościach stawiających w centrum człowieka.

Vimeo umieszcza w odtwarzanych przez Ciebie filmach znaczniki, które umożliwiają późniejsze wyświetlanie reklam targetowanych w oparciu o Twoją historię przeglądania.

Aby obejrzeć film, musisz zaakceptować politykę „Udostępnianie plików cookie na platformach stron trzecich” w naszym Centrum Prywatności. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź politykę cookies Vimeo oraz politykę cookies OVHcloud.

Czego nauczyliśmy się w Tallinie

Maj 2022

Szkolenia i edukacja to podstawa cyfrowej suwerenności

Estonia jest od kilkudziesięciu lat pionierem i liderem w dziedzinie usług i administracji cyfrowej. Pokazała całej Europie kluczową rolę inicjatyw publicznych i przywództwa w tworzeniu stabilnych i silnych ekosystemów. W procesie budowy suwerenności należy uwzględnić zarówno popyt, jak i podaż. Tylko wtedy będziemy w stanie odpowiedzieć na rosnące wyzwania w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Vimeo umieszcza w odtwarzanych przez Ciebie filmach znaczniki, które umożliwiają późniejsze wyświetlanie reklam targetowanych w oparciu o Twoją historię przeglądania.

Aby obejrzeć film, musisz zaakceptować politykę „Udostępnianie plików cookie na platformach stron trzecich” w naszym Centrum Prywatności. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź politykę cookies Vimeo oraz politykę cookies OVHcloud.