Komunikaty prasowe

Serwery dedykowane OVH z certyfikatem ISO/IEC 27001

2019
Komunikaty prasowe
Polska

corporate

ISO/IEC 27001 ustala procedury zarządzania bezpieczeństwem informacji, umożliwiając firmie zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych. Norma precyzuje także wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia systemu informacyjnego w firmie.

Certyfikat ISO/IEC 27001 został nadany serwerom zarządzanym przez OVH ulokowanych w centrach danych należących do Grupy.

Monitorowanie bezpieczeństwa kilkuset tysięcy maszyn umożliwiają dwa aspekty:

  • Filozofia OVH, która zakłada automatyzację wszystkich bieżących i powtarzalnych działań, ograniczając zaangażowanie załogi do podejmowania interwencji podczas działań krytycznych.
  • Modułowe podejście do produktów OVH, które zapewnia firmie przejrzystą strukturę organizacji bezpieczeństwa i odpowiedzialność każdego zespołu.

 – Jesteśmy dumni z powodu przyznania nam certyfikatu ISO/IEC 27001, ponieważ odzwierciedla to nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa danych. Od samego początku istnienia OVH bezpieczeństwo było jednym z głównych celów zespołów, które projektują, obsługują i rozwijają nasze usługi. Obecnie naszym celem jest zapewnienie zgodności naszych 28 centrów danych z normą ISO 27001 – mówi Julien Levrard, Conformity & Security Manager w OVH.