Komunikaty prasowe

Dostawcy infrastruktury chmurowej przedstawiają przełomowy kodeks ochrony danych

2016
Komunikaty prasowe
Polska

Dziś członkowie CISPE, koalicji firm zajmujących się dostarczaniem infrastruktury umożliwiającej realizację projektów z zakresu cloud computing w Europie, ogłosili utworzenie swojej organizacji oraz zobowiązali się do przestrzegania Kodeksu Postępowania w dziedzinie ochrony danych. Kodeks Postępowania CISPE ułatwi klientom ocenę tego, czy usługi chmurowe są dla nich odpowiednie na potrzeby przetwarzania danych osobowych. Te spośród nich, które zostaną uznane za odpowiednio bezpieczne będą identyfikowane Znakiem Zaufania (Trust Mark). Dostawcy infrastruktury chmurowej będą mogli wykorzystywać ten znak chcąc pokazać klientom, że przestrzegają Kodeksu CISPE. Organizacje działające w zgodzie z zapisami kodeksu zostaną także wymienione na stronie internetowej CISPE. Dzięki Kodeksowi Postępowania CISPE klienci otrzymają zapewnienie, że dostawcy infrastruktury chmurowej nie będą przetwarzać ich danych osobowych w celu odniesienia korzyści ani odsprzedaży stronom trzecim.
Będzie to pierwszy ogólnobranżowy Kodeks Postępowania dotyczący ochrony danych osobowych. Zapewnia on klientom gwarancję, że ich dane będą zawsze pod kontrolą i pozostaną ich własnością ” – mówi Alban Schmutz, wiceprezes OVH oraz Przewodniczący CISPE. Co więcej, dostawcy posiadający certyfikat przestrzegania Kodeksu Postępowania CISPE muszą oferować klientom możliwość przetwarzania i magazynowania danych wyłącznie w obrębie terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Oznacza to, że klienci branżowi lub sprzedawcy oprogramowania, zamawiający usługi chmurowe, będą mieli kontrolę nad tym, gdzie ich dane są przetwarzane i fizycznie przechowywane, wiedząc jednocześnie, że ich usługodawca nie wykorzysta ich w niepożądany sposób. Zwiększa się popyt na silną infrastrukturę chmurową, dającą gwarancję, że dane są dobrze chronione. Jako ustawodawcy możemy przygotować akt, który będzie idealnie wyglądał na papierze, jednak kluczowe jest to, aby wiedzieć, co jest wykonalne i co działa w praktyce. Dlatego też przyjmuję z zadowoleniem Kodeks Postępowania CISPE i to w jaki sposób pozwala on europejskim klientom korzystającym z chmury poczuć, że treści do nich należące są objęte ochroną danych o wysokim standardzie ” – komentuje dzisiejsze wieści europosłanka Eva Paunova, członkini Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Nowy Kodeks Postępowania CISPE zapewnia klientom usług chmurowych ważne narzędzie gwarantujące przestrzeganie prawa i pomagające im rozpoznawać dostawców infrastruktury, którzy umożliwiają im tworzenie usług i aplikacji zgodnych z obowiązującymi przepisami UE w zakresie ochrony danych poprzez utrzymanie treści w obrębie UE lub EOG. Kodeks CISPE oraz Znak Zaufania przyznawany dostawcom chmury, którzy go przestrzegają sprawia także, że firmy te zobowiązują się do utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych oraz przestrzegania praktyk całkowicie zgodnych z zasadami Unii Europejskiej. Kodeks Postępowania CISPE pokazuje, że europejska branża cloud computing jest w stanie zapewnić bezpieczne i zgodne z przepisami usługi dotyczące wszelkich danych osobistych i technicznych w Europie oraz zwiększyć zaufanie do rozwiązań cyfrowych ” – mówi Axelle Lemaire, francuski Minister ds. Cyfryzacji i Innowacji. Kodeks CISPE poprzedza wejście w życie nowego, bardziej rygorystycznego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zaplanowanego na maj 2018 roku. Kodeks opiera się na uznawanych na całym świecie normach, zwiększających bezpieczeństwo przetwarzania danych. Beneficjentami tych regulacji są wszystkie firmy oraz użytkownicy korzystający z chmury. Nowy Kodeks Postępowania został skonstruowany w taki sposób, aby był zgodny z oficjalnym rozporządzeniem, gdy wejdzie ono w życie. Wprowadzenie Kodeksu Postępowania CISPE nastąpiło dziś, podczas konferencji, która odbyła się w Brukseli. Jej uczestnikami byli kluczowi gracze w branży usług chmurowych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ustawodawcy. Gospodarzem wydarzenia była europosłanka Eva Paunova, członkini Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.