Komunikaty prasowe

GAIA-X rośnie w siłę – przyjmuje 212 nowych organizacji oraz zapowiada wprowadzenie certyfikatu zgodności z europejskimi standardami

2021
Komunikaty prasowe
Firma
Polska

Zarząd stowarzyszenia GAIA-X, którego członkiem-założycielem jest OVHcloud, oficjalnie zatwierdził członkostwo 212 nowych firm oraz organizacji badawczych, które zgłosiły chęć dołączenia do Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Danych i Chmury. Zarząd zapowiedział także wprowadzenie znaku zgodności – certyfikatu przyznawanego produktom, który pomoże użytkownikom rozpoznać usługi spełniające wymogi GAIA-X. Obie inicjatywy mają na celu wzmocnienie europejskiego rynku usług IT oraz pozycji Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Danych i Chmury.

 

Certyfikat identyfikujący usługi zgodne z zasadami GAIA-X

 

Chcąc wyróżnić usługi spełniające wysokie normy GAIA-X, zarząd stowarzyszenia zdecydował, by stworzyć certyfikat zgodności GAIA-X. Przyznawany będzie on wyłącznie usługom i produktom całkowicie spełniającym zasady stowarzyszenia.

Certyfikat GAIA-X otrzymają rozwiązania spełniające kryteria, które zostaną określone przez Zarząd na podstawie wyników prac Komitetu Technicznego oraz Komitetu ds. Zasad Polityki GAIA-X. Firmy, które będą korzystać z usług opatrzonych certyfikatem zgodności zyskają pewność, że wykorzystywane przez nie rozwiązania są zgodne z prawem europejskim, a więc: zapewniają prawo do przenoszenia danych, spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa danych, a także oferują pełną transparentność w zakresie wykorzystania danych i stosownych regulacji oraz gwarancję odwracalności i spełnienia wszystkich odpowiednich kryteriów odzwierciedlających cele GAIA-X.

Stowarzyszenie jest platformą wymiany idei między organizacjami zainteresowanymi europejskim rynkiem IT i bezpieczeństwem danych. To certyfikat nadawany usłudze będzie gwarantem jakości.

W grudniu 2021 roku stowarzyszenie wskaże pierwsze rozwiązania z certyfikatem GAIA-X. Ułatwi to współpracę z oferującymi je firmami. Zasady udostępniania danych i ich zgodność z europejskim prawodawstwem są bowiem kluczowe dla opracowywania nowych usług, podnoszenia ich wydajności i utrzymania ich konkurencyjności na arenie światowej.

Naszym celem jest zapewnienie, iż obecne rozwiązania chmurowe, zgodnie ze wspólnym europejskim standardem, będą oferować możliwość przenoszenia danych oraz będą mogły ze sobą współpracować. Europejskie firmy będą miały teraz do dyspozycji rozwiązania z certyfikatem GAIA-X, co pozwoli im na łatwiejszą współpracę. – podkreślił Francesco Bonfiglio, Dyrektor Generalny stowarzyszenia GAIA-X.

Powstanie wiarygodnego certyfikatu zgodności usług z zasadami GAIA-X, dostępnego zarówno dla członków stowarzyszenia, jak i innych organizacji, znacząco wzmocni nasz ekosystem. – powiedział Pierre Gronlier, Dyrektor ds. Technologii stowarzyszenia GAIA-X.

Zasady udostępniania danych są kluczowe dla opracowywania nowych usług, podnoszenia ich wydajności i utrzymania ich konkurencyjności na arenie światowej. GAIA-X będzie pośrednikiem pomiędzy oczekiwaniami użytkowników, a rozwiązaniami oferowanymi przez usługodawców, gwarantując nieprzerwaną synchronizację innowacyjnych rozwiązań.

212 nowych członków wesprze cyfrowy plan Europy

 

Wszystkie spośród 212 firm, które wystąpiły o przyjęcie do GAIA-X, zostały zaakceptowane przez zarząd organizacji większością głosów, decyzja weszła w życie 31 marca 2021r.

Prawie 40% nowych członków to dostawcy usług chmurowych i rozwiązań technologicznych, ponad jedna trzecia to przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, uczelnie oraz organizacje pożytku publicznego, a 25% stanowią start-upy. Ponad 92% nowych użytkowników to firmy europejskie, natomiast pozostałe pochodzą głównie z Azji i Ameryki Północnej.

GAIA-X z radością wita wszystkich nowych członków. Ogromne zainteresowanie potwierdza wysoką wagę założonych celów stowarzyszenia oraz pragnienie przyczynienia się do sukcesu europejskiej inicjatywy.

Mamy przyjemność powitać w naszym gronie znaczną liczbę firm, które będą uczestniczyć teraz we wdrażaniu wspólnych norm zapewniających transparentne i niezawodne przechowywanie, wykorzystywanie i przenoszenie danych. – powiedział Hubert Tardieu, Prezes stowarzyszenia GAIA-X pod koniec posiedzenia Zarządu.