Komunikaty prasowe

OVH Summit 2017: „OVH szybko stanie się globalnym liderem usług cloud”

2017
Komunikaty prasowe
Polska

Przyspieszenie - to hasło aktualnej strategii ekspansji OVH. Inwestycje planowane na lata 2016-2020 w wysokości półtora miliarda euro umożliwią firmie globalny rozwój. Wdrożenie następnej fazy strategicznego planu „Next Level” zakłada osiągnięcie w ciągu trzech lat obrotów w wysokości jednego miliarda euro. “OVH – to jedyny europejski gracz z sektora cloud konkurujący ze światowymi liderami” Ton konferencji nadał już na jej wstępie Octave Klaba , podkreślając, że: “OVH jest jedyną europejską firmą z sektora cloud konkurującą ze światowymi liderami”. Deklaracja CEO i prezesa OVH wpisuje się we wszystkie zaplanowane kierunki rozwoju firmy, takie jak m.in. otwarcie nowych regionów, start kolejnych centrów danych, wprowadzenie nowych ofert oraz tysiąc planowanych miejsc pracy. Z myślą o rozwiązaniach zgodnych z oczekiwaniami klientów oraz uwzględniając różne potrzeby w zakresie infrastruktury i przetwarzania danych, europejski lider cloud postawił na przeformułowanie oferty, w ramach której, w ciągu najbliższych tygodni, zostaną udostępnione trzy nowe marki:
  •  OVHcloud   - która została stworzona, by wspierać firmy zainteresowane elastyczną i skalowalną infrastrukturą opartą o modele chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej. OVHcloud obejmuje także serwery OVH o wysokiej wydajności do przetwarzania krytycznych danych.
  • OVHspirit jest adresowana dla startupów i przedsiębiorstw w fazie rozruchu oraz dojrzałych podmiotów chcących wykorzystywać serwery dedykowane OVH oraz serwery VPS OVH cechujące się najlepszym stosunkiem wydajności do ceny, wraz z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rynków.
  • OVHmarket ma charakter firmowego rozwiązania „Plug & Play” (czyli systemu służącego do automatycznej konfiguracji urządzeń i przydzielania im zasobów), oferując rozwiązania kompletne i dostępne dla wszystkich, jak np. web hosting, domeny, VoIP czy xDSL.
Ponadto Octave Klaba zapowiedział ofertę przeznaczoną dla dużych firm, umożliwiającą korzystanie ze wszystkich zalet chmury w prywatnych centrach danych dedykowanych jednemu klientowi.   Open Cloud Fundation – Porozumienie graczy z branży cloud na rzecz zapewnienia otwartych i bezpiecznych rozwiązań chmurowych/b] OVH Summit 2017 było również okazją do ogłoszenia porozumienia na rzecz otwartych i interoperacyjnych rozwiązań chmurowych. Jedną z zalet tej inicjatywy jest fakt, że wielu użytkowników tradycyjnych rozwiązań IT będzie mogło korzystać z rozwiązań dostępnych dotychczas jedynie dla największych graczy, co pozwoli zwiększyć skalę ich działania i tempo rozwoju. Open Cloud Foundation jest nową międzynarodową organizacją zrzeszającą wszystkich ekspertów z tego sektora (dostawców, użytkowników, ośrodki badawcze, organy publiczne) oraz wszystkie technologie (IaaS/PaaS/SaaS/Rozwiązania kognitywne). Jej zadaniem będzie promowanie standardów technologicznych (oraz tworzenie brakujących wytycznych), uczestniczenie w dialogu publicznym dotyczącym uregulowań prawnych oraz promowanie dostawców działających zgodnie z wartościami Open Cloud. Wartości te łączą cztery podstawowe pojęcia:
  • Możliwość zmiany dostawcy : która ułatwi klientowi wybór lub zmianę w dowolnej chwili dostawcy infrastruktury przy zachowaniu prawa do własności danych.
  • Interoperacyjność : umożliwiająca kompatybilność danych z możliwie największą liczbą oferowanych na rynku rozwiązań.
  • Ochrona danych : zakłada pełną przejrzystość względem lokalizacji danych oraz regulacji z uwzględnieniem jurysdykcji kraju, w którym dane są gromadzone.
  • Kwestia własności intelektualnej algorytmów rozwijanych przez klienta w infrastrukturze dostawcy.
Open Cloud Foundation zmieni obecne praktyki i w konkretnych przypadkach będzie wspierać zmiany regulacji dotyczących usług chmurowych. W ciągu trzech następnych miesięcy zostanie przedstawiony statut Open Cloud Foundation, uzgodniony model jej zarządzania oraz harmonogram działań na 2018 rok. Chmura hybrydowa oferująca dopasowane rozwiązania na wyciągnięcie ręki To krok w stronę otwartej i interoperacyjnej chmury, a zarazem odpowiedź na oczekiwania rynku odzwierciedlone w innowacyjnych rozwiązaniach OVH, prezentowanych podczas konferencji: - technologia Hybrid Cloud (HCX) , dzięki której klienci OVH mogą przeprowadzić migrację swoich wirtualnych maszyn w trybie "hot". Pozwala on przenieść infrastrukturę bez przestojów z jednego centrum danych do drugiego, w tym również z własnej lokalizacji. Dla użytkowników niemogących skorzystać z opcji vRack Connect, HCX umożliwi podłączenie własnej infrastruktury klienta z którymkolwiek centrum danych OVH na świecie; -Możliwość zamawiania serwerów dedykowanych z oferty OVH Cloud z API OpenStack lub z VMware Integrated OpenStack , co oznacza, że Private Cloud OVH będzie kompatybilna z OpenStack; -Platforma Funkcja jako usługa (Functions as a Service) umożliwia klientowi uruchamianie, rozwijanie oraz zarządzanie funkcjonalnościami za pomocą kilku kliknięć dzięki architekturze bezserwerowej; -Nowa generacja równoważenia obciążeń (Load Balancing) w modelu publicznym, jak i w prywatnym dzięki vRack, jest dostępna w panelu kontrolnym klienta oraz w API OVH i OpenStack; -OVH wprowadzi niezbędne standardy celem rozwijania algorytmów sztucznej inteligencji (AI) oraz infrastruktury zoptymalizowanej do jej wspierania: GPU, FPGA, NVMe w modelach chmury publicznej, prywatnej oraz w serwerach dedykowanych dostępnych na całym świecie; -Certyfikat ISO 27001 -przyznany Private Cloud OVH zostanie wkrótce wdrożony także dla Public Cloud i serwerów dedykowanych. W kwestii bezpieczeństwa OVH zaanonsowała nowy poziom uwierzytelniania dostępny globalnie dla wszystkich klientów: YubiKey oparty na standardzie FIDO U2F i przedpremierowo zaprezentowany podczas konferencji OVH. Ta zapowiedź wpisuje się w przyjętą strategię OVH, uwzględniającą: - Certyfikację HDS (celem hostingu danych medycznych) oraz standard PCI DSS -(norma powstała na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w środowiskach, gdzie przetwarzane są dane posiadaczy kart płatniczych); - GPU na Virtual Cloud Desktop - stosowane w aplikacjach o wysokiej wydajności grafiki; -Filozofię wolnego oprogramowania rozwiązań OVH (panel klienta, wirtualny asystent, CDS, OVH Labs) która zakłada, że rozwój rozwiązań opiera się głównie na oprogramowaniu Open Source celem ułatwienia ich testowania i wymiany doświadczeń na rzecz stymulowania rozwoju innowacji. Intencją OVH jest standaryzowanie wszystkich technologii jutra. Aby osiągnąć ten cel OVH podtrzymuje swoją wizję rynku oraz angażuje się na rzecz otwartej chmury, gwarantującej poszanowanie danych i praw użytkowników. Od początku swojego istnienia rozwój OVH napędza umiejętność słuchania potrzeb jej klientów. Piąta edycja OVH Summit potwierdziła sukces modelu OVH, która nie przestaje piąć się na pozycję światowego lidera cloud. Press Contact: joanna.parasiewicz@corp.ovh.com