Wiadomości

Sopra Steria i OVHcloud wprowadzają wspólną ofertę usług w Europie

2022
Wiadomości
Firma
Polska

OVHcloud, wiodący europejski dostawca chmury oraz Sopra Steria, lider w dziedzinie doradztwa, usług cyfrowych i rozwoju oprogramowania, ogłosiły rozszerzenie partnerstwa w Europie. Współpraca skupiać się będzie na adresowaniu potrzeb instytucji publicznych i przedsiębiorstw i jest skierowana zwłaszcza do operatorów kluczowych usług (Operators of Vital Importance - OIV), którzy chcą przyśpieszyć cyfrową transformację w swoich organizacjach, gwarantując przy tym suwerenność wrażliwych danych. OVHcloud i Sopra Steria zaprezentowały też przykłady realizacji usług w administracji publicznej, a także sektorach energetycznym i zdrowotnym.

Silne partnerstwo z europejskimi i międzynarodowymi aspiracjami

Partnerstwo Sopra Steria i OVHcloud to efekt synergii wiedzy oraz wzajemnie uzupełniających się kompetencji w zakresie dostarczania, wdrażania, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa suwerennych usług chmurowych.

Połączona oferta usług – świadczonych, obsługiwanych oraz zabezpieczanych w Europie – została oparta na stworzonej przez Sopra Steria platformie „Trusted Digital Platform”, która cechuje się elastycznością i skalowalnością niezbędną do przyśpieszenia cyfrowej transformacji. Trusted Digital Platform, wyróżniona przez OVHcloud znakiem Open Trusted Cloud, oferuje europejskim klientom związane z wybranymi technologiami, a także skierowane do określonych sektorów, cyfrowe usługi dostosowane do potrzeb biznesowych oraz dostępne we wspólnym katalogu.

Projekty oparte na sztucznej inteligencji, danych i Internecie Rzeczy

W sektorze publicznym Sopra Steria współpracuje z francuskim Ministerstwem Przemian Ekologicznych nad wdrożeniem PLAT'AU (PLATeforme des Autorisations d'Urbanisme, platformy do zezwoleń urbanistycznych), cyfrowego systemu do obsługi wniosków o pozwolenie na budowę.

Podmiotom operującym w obszarze energetycznym Sopra Steria i jej partnerzy oferują suwerenne centrum danych w modelu SaaS. W kontekście transformacji energetycznej i otwarcia rynku na konkurencję, usługa ta umożliwia wykorzystywanie i wymianę danych w szybszy, bezpieczniejszy oraz bardziej niezawodny sposób.

Dla podmiotów z ekosystemu opieki zdrowotnej Sopra Steria stworzyła certyfikowaną platformę zarządzania danymi medycznymi (Health Data Hosting - HDS), która umożliwia wdrażanie usług przyśpieszających cyfrową transformację biznesu, takich jak m.in. cyfrowa tożsamość, dokumentacja medyczna i realizacja programów prozdrowotnych.

Realizowane działania odzwierciedlają wspólne wartości Sopra Steria i OVHcloud w zakresie zwinności, poufności, bezpieczeństwa i przejrzystości.

 

Elastyczna i kompleksowa platforma zaufanych usług

W kontekście przyśpieszenia cyfrowej transformacji podmiotów sektora publicznego i operatorów kluczowych usług, centralną częścią strategii i zaangażowania Sopra Seria i OVHcloud stanowi zaufanie do usług chmurowych. Bazując na posiadanych kwalifikacjach i certyfikatach obie firmy kontynuują inwestycje w projektowanie optymalnych rozwiązań zapewniających suwerenność.

Wykorzystująca infrastrukturę OVHcloud platforma Trusted Digital Platform jest elastyczna, bezpieczna i kompleksowo obsługiwana przez ekspertów Sopra Steria. Wspólna oferta jest już dostępna we wszystkich krajach, w których działa Sopra Steria Group. Zapewnia dostęp do następujących zasobów informatycznych i usług cyfrowych w modelu płatności za wykorzystanie zasobów (pay-per-use):

  • centrów danych i infrastruktury
  • kontenerów i orkiestracji
  • platformy zarządzania interfejsami rozwoju aplikacji Axway
  • cyfrowych usług opartych na sztucznej inteligencji

– Dzięki współpracy z OVHcloud i wspólnej ofercie jesteśmy dla europejskich podmiotów publicznych i prywatnych zaufanym partnerem stymulującym innowacje. Wprowadzenie połączonej oferty na skalę międzynarodową odzwierciedla dążenie do oferowania i wdrażania konkretnych strategii dla naszych europejskich klientów –powiedział Cyril Malargé, dyrektor operacyjny Sopra Steria Group.

– Rozwój europejskiej branży usług chmurowych jest niezbędny do wzmocnienia technologicznej suwerenności przedsiębiorstw i organów administracji publicznej w Europie. Rozszerzenie stworzonej wspólnie z Sopra Steria oferty usług cyfrowych na wiele krajów stanowi potwierdzenie naszego zaangażowania w promowanie i oferowanie rozwiązań zgodnych z zasadami otwartości, odwracalności i transparentności – powiedział Michel Paulin, dyrektor zarządzający OVHcloud.