Komunikaty prasowe

Oświadczenie – Podsumowanie dotyczące dwóch incydentów z dnia 9 listopada 2017 r.

2017
Komunikaty prasowe
Polska

W czwartek, 9 listopada 2017 r., funkcjonowanie 2 z 12 naszych obiektów zostało zakłócone w wyniku dwóch, jednoczesnych, lecz całkowicie ze sobą niepowiązanych incydentów: awarii zasilania w Strasburgu (SBG) i błędu oprogramowania w urządzeniach sieciowych w Roubaix (RBX). Incydenty wpłynęły na działanie innych usług naszych Klientów, takich, jak np. poczta elektroniczna. Wszystkie nasze zespoły zostały natychmiast zmobilizowane i pracowały bez przerwy, aby jak najszybciej przywrócić prawidłowe działanie usług. Założyciel i CEO OVH – Octave Klaba – od początku awarii przekazywał czytelne komunikaty. Klienci byli informowani na bieżąco o rozwoju sytuacji poprzez serwis Twitter, a także poprzez status usług OVH - travaux.ovh.net. Mobilizacja zespołów technicznych pozwoliła przywrócić funkcjonowanie obiektu w Roubaix w czasie krótszym niż 2,5 godziny, natomiast obiektu w Strasburgu w niespełna 4 godziny. W chwili obecnej działanie naszych usług całkowicie powróciło do normy. Jednocześnie zainicjowano plan przyznawania odszkodowań. Zespoły techniczne i sprzedażowe OVH pozostają nadal w pełnej gotowości, aby informować klientów o bieżącej sytuacji, odpowiadać na pytania i udzielać wyjaśnień. Oczywiście, wnioski z tej wyjątkowej sytuacji zostały wyciągnięte, a ich efektem jest wdrażanie konstruktywnych zmian. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu następującego planu działania:
  • W Roubaix: intensyfikacja realizacji projektu polegającego na rozdzieleniu systemu multipleksacji optycznej na dwa odrębne systemy. Dzięki separacji zostanie ograniczony obszar potencjalnych awarii. Jednocześnie kontynuujemy działania prowadzone wspólnie z producentem sprzętu mające na celu usunięcie błędu oprogramowania.
  • W Strasburgu: podjęto decyzję o zaprzestaniu korzystania z kontenerów morskich (stosowanych w centrach danych SBG 1 i 4). Zostaną one zastąpione tradycyjną infrastrukturą przewidzianą dla projektów rozwijanych na szeroką skalę, co pozwoli zapewnić maksymalną bezawaryjność. Serwery mieszczące się w SBG 1 i 4 zostaną przeniesione do SBG3, dzięki czemu cały obiekt będzie spełniał ten sam poziom norm obowiązujących w centrach danych grupy OVH.
  • We wszystkich 12 obiektach OVH: trwa audyt instalacji elektrycznych mający na celu weryfikację spełniania rygorystycznych norm jakości.
Misją OVH jest dostarczanie Klientom na całym świecie usług wysokiej jakości. Jesteśmy w pełni świadomi znaczenia niezawodności naszych rozwiązań dla Klientów OVH. Jeszcze raz bardzo przepraszamy za zaistniałe incydenty i uchybienia, które je spowodowały. Dołożymy starań, aby zapobiec podobnym incydentom, nawet tym mało prawdopodobnym. Naszym obowiązkiem jest analiza wniosków na podstawie zdarzeń, gdy wdrożone środki nie zadziałały zgodnie z założeniami. Kolejnym krokiem, po przywróceniu działania wszystkich usług, będzie dalsze ulepszanie naszej infrastruktury oraz ponadprzeciętne udoskonalenie wewnętrznych procedur OVH. Wymaga tego zaufanie, jakim obdarzają nas nasi Klienci.

Kontakt dla prasy: joanna.parasiewicz@corp.ovh.com